Ventspils novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām

  • Софинансирование ЕС 30 535 891€
  • Общее финансирование: 37 356 065€
 • Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksni)

  • Софинансирование ЕС 8 510 571€
  • Общее финансирование: 20 661 169€
 • Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta

  • Софинансирование ЕС 9 860 080€
  • Общее финансирование: 13 785 687€