Jaunpiebalgas novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I kārta

  • Софинансирование ЕС 2 915 112€
  • Общее финансирование: 4 508 868€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā

  • Софинансирование ЕС 118 990€
  • Общее финансирование: 139 988€
 • „Gājēju – velosipēdistu celiņi Gaujas ielas posmā no Mācītājmuižas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei; Rūpniecības ielas posmā no Gaujas ielas līdz Priežu ielai; Gaujas ielas posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz „Ceļmalkrūzes

  • Софинансирование ЕС 85 369€
  • Общее финансирование: 133 389€