Dagdas novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dagdas vidusskolā

  • Софинансирование ЕС 117 383€
  • Общее финансирование: 139 999€
 • Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā

  • Софинансирование ЕС 49 953€
  • Общее финансирование: 58 769€
 • Dagdas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

  • Софинансирование ЕС 48 330€
  • Общее финансирование: 48 330€