Vārkavas novads

Tautas panorāma

Получатели жилищного пособия

Доля нуждающихся жителей в 2015 г. (Источник: Расчет Raim.gov.lv)

+ -

Доска объявлений

Добавить комментарий
Jānis Jaudzems
o Esošo autoceļu savienojumu asfaltēšana šādos maršrutos: no Vecvārkavas uz Preiļiem, no Rimcāniem uz Līvāniem, kā arī no Vecvārkavas uz Daugavpili caur Nīcgali, Ceļa posms ved caur Rožkalnu pagasta teritoriju bet tas nav iesniegts pat prioritāšu sarakstā
Jānis Jaudzems
Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības programma 2012. - 2030. gadam Vēlamās ilgtermiņa izmaiņas Ņemot vērā Vārkavas novada un tā kaimiņu novadu ekonomisko specializāciju un telpisko struktūru, nākotnē ir vēlamas un ir nepieciešamas vairākas ilgtermiņa izmaiņas:
LTV Panorāma
Turpinājums: 7) Arī 2016.gadā no 17 domes sēdēm vairāk nekā puse nesasniedza pat 20 minūtes. Vai deputātiem ir maz aktuālu jautājumu, ko novadā risināt? * 8) Ceļš Rožupe-Špoģi. “Tautas Panorāmas” uzklausītie iedzīvotāji pašvaldībai pārmeta, ka tā pārāk kūtri iesaistījusies ceļu jautājuma risināšanā. Ko tieši novada vadība darījusi, lai ceļa sakārtošanu panāktu? * 9) "Tautas panorāmas" ziņojumu dēlī jums tiek pārmests, ka atsevišķiem jauniešiem tieši jūsu dēļ nācies pamest novadu. Ko Vārkavas pašvaldība šajā laikā ir konkrētu izdarījusi, lai novadam piesaistītu gados jaunos iedzīvotājus? * 10) Satiktie iedzīvotāji sūdzējās, ka novada administratīvais štats ir pārāk liels un acīmredzami strādā neproduktīvi, jo ar aktuālajiem jautājumiem netiek galā. Kāds, jūsuprāt, ir optimāls domes administratīvais aparāts?
LTV Panorāma
Tā kā neizdevās mēri Anitu Brakovsku nointervēt Zaķusalā, tad aicinām Jūs atbildēt uz TP jautājumiem te: 1) Nosauciet izdevušos darbus, ko pašvaldība paveikusi pēdējo 4 gadu laikā? * 2) Nosauciet darbus, kas pašvaldībai nav izdevušies? * 3) Novadam dārgi izmaksā viena skolēna skološana – vai skolu tīkls novadā ir optimāls? * 4) Arī centralizēto eksāmenu rezultāti viduvēji – vai un kā par finansējumu, ko atvēlat, iespējams uzlabot izglītības kvalitāti? * 5) Novada administratīvie tēriņi ir 8.augstākie Latvijā – 159 eiro uz vienu iedzīvotāju – vai efektīvāk nebūtu novadam apvienoties ar kādu tuvējo novadu, lai palielinātu izredzes pašvaldībai attīstīties? * 6) Cik efektīvs ir novada domes darbs un par ko liecina tas, ka, piemēram, 2017.gadā no līdz šim notikušām 7 domes sēdēm 3 sēdes nav bijušas ilgākas par 5 minūtēm, budžetu apstiprināja domēs sēdē, kura ilga vien 4 minūtes? (turpinājums sekos)
Apnicis
Nav ko par cilvēkiem ņirgāties, viss kas notiek, notiek uz labu, nezin kāds jūs pats esat? Brakovska nav nekāds zelta gabaliņš, ko viņa ir paveikusi četros gados- uzbūvējusi kapliču un uzlikusi kapiem žogu?