Skrīveru novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

  • Софинансирование ЕС 4 745 825€
  • Общее финансирование: 7 080 836€
 • Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā

  • Софинансирование ЕС 197 216€
  • Общее финансирование: 300 183€
 • Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Skrīveru novada Skrīveru pagasta izgāztuves "Ramziņas" Nr.32828/2868/PPV rekultivācija

  • Софинансирование ЕС 196 964€
  • Общее финансирование: 244 381€