Rēzekne

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknē

  • Софинансирование ЕС 4 395 631€
  • Общее финансирование: 6 233 314€
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs

  • Софинансирование ЕС 565 625€
  • Общее финансирование: 667 985€
 • Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

  • Софинансирование ЕС 162 894€
  • Общее финансирование: 412 255€