Priekuļu novads

Tautas panorāma

Результаты выборов самоуправлений 2017 г. (по состоянию к 04.06, 12:11)

(Источник: ЦИК)

 • Проголосовало: 727 839 / 1 443 801 (50,41%)
+ -
 • 1. "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

  56,27%
 • 2. Partija "VIENOTĪBA"

  21,37%
 • 3. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

  16,71%
 • 4. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

  3,99%

Доска объявлений

Добавить комментарий
LTV Panorāma
(Turpināts) 8) Iedzīvotāji saka- komunikācija ar vecāko novada paaudzi ir daudz spēcīgāka, nekā ar jaunākiem cilvēkiem- ekonomiski aktīviem cilvēkiem, ģimenēm. Kā pašvaldība stiprinājusi saikni tieši ar šo grupu?
Priekuļu novads
8. Priekuļu novadā darbojas dažādi pašdarbības kolektīvi, kuros ar saviem vaļaspriekiem nodarbojas vairāk kā 600 dažāda vecuma pašdarbnieki, tai skaitā arī jaunāki, ekonomiski aktīvi cilvēki ar ģimenēm. Kolektīvu vadītājus, koncertmeistarus algo pašvaldība. Kultūras namos notiek dažādi kultūras pasākumi, mākslas skolā ir pieejami dažādi interešu pulciņi, pašvaldībā ir sakārtoti sporta laukumi un zāles, uzstādīti āra trenažieri. Priekuļos ir baseins ar iespējām bez peldēšanas nodarboties vēl ar dažādām aktivitātēm. Ja cilvēki nāk ar savām iniciatīvām, tad pašvaldība vienmēr ir centusies ieklausīties viņu domās un sadarboties. Būsim paši aktīvāki un darboties gribošāki! Ar cieņu, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa
LTV Panorāma
Tā kā neizdevās novada mēri nointervēt klātienē, aicinām Jūs atbildēt uz jautājumiem te: 1) Nosauciet izdevušos darbus, ko pašvaldība paveikusi pēdējo 4 gadu laikā? 2) Nosauciet darbus, kas pašvaldībai nav izdevušies? 3) Priekuļu novadā ir 10. dārgākā izglītība. Cik skolēnu un cik skolu ir novadā, vai skolu tīkls ir optimāls? 4) Vidusskolēnu rezultāti nav labi - Priekuļu novadam 107. vieta Latvijā no 119. Ko pašvaldība ir darījusi un kāds ir turpmākais plāns izglītības kvalitātes uzlabošanai? 5) Iedzīvotāji savākuši parakstus par estrādes izveidošanu, taču nekas nenotiek. Kāpēc? Vai Priekuļos būs estrāde? * 6) Iedzīvotāji sūdzas, ka pašvaldība, vēloties iegūt lielāku kumosu, mainījusi zonējumu – lauksaimniecības zeme kļuvusi par apbūves zemi un īpašnieki piedzīvojuši lielu nekustamā īpašuma nodokļa lēcienu. Kāpēc un kā to risināt? 7) Vai būs audioieraksti no domes sēdēm? Cilvēki grib dzirdēt sēdes, sekot līdzi aktivitātēm un lēmumiem. Kad tas būs iespējams? (turpinājums sekos)
Priekuļu novads
7) Domes sēžu audioieraksti tiek veikti arī pašlaik. Lai tos varētu ievietot pašvaldības mājaslapā, nepieciešams ierakstus rediģēt. Tuvākajā laikā tas tiks nodrošināts. Visas domes sēdes ir atklātas, katrs cilvēks drīkst piedalīties, sekot līdzi aktivitātēm un lēmumiem. Pašvaldības mājaslapā ir pieejami domes sēžu protokoli, pašvaldības informatīvajā izdevumā – domes sēžu apskati.
Priekuļu novads
6) Pašvaldība nav veikusi zonējumu izmaiņas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pārvēršot par apbūves zemēm. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, tāpat kā visā valstī, ir pieaudzis arī Priekuļu novadā. Pašvaldības speciālistiem uzdots sagatavot priekšlikumus Saistošo noteikumu izdošanai par nodokļu atlaižu piemērošanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Priekuļu novads
5) Priekuļu novada teritorijā jau ir divas labiekārtotas brīvdabas estrādes - Veselavā un Mārsnēnos. Lai izveidotu brīvdabas estrādi, kas atbilstu mūsdienīgām prasībām, bez deju laukuma un skatuves, ir nepieciešami lieli ieguldījumi – elektrības pieslēgums, telpas māksliniekiem, labierīcības un papildus infrastruktūra. Izvērtējot izmaksas, kas jāiegulda izbūvējot jaunu estrādi, un ņemot vērā to, ka netālu no Priekuļiem ir gan Veselavas parka estrāde, gan Cēsu pils parka estrāde, kuros notiek regulāri pasākumi, tika pieņemts lēmums pašlaik jaunu brīvdabas estrādi Priekuļos necelt, pirms nav apkopotas un izvērtētas cita veida iespējas. Priekuļos ir notikuši vairāki brīvdabas pasākumi, kuros ir izmantotas pārvietojamās, saliekamās estrādes.
Priekuļu novads
4) Jūsu jautājums ir nekorekti noformulēts! Jūsu apkopotajā informācijā ir rakstīts, ka Priekuļu novads ir 107. vietā no 119 novadiem Latvijā, vērtējot centralizēto eksāmenu rezultātus visos priekšmetos visās skolās, nevis tikai vidusskolā. Centralizēto eksāmenu rezultāti valsts skolās ir tik blīvi, ka pēc tiem ir grūti noteikt izglītības kvalitāti. Piemēram, ja Rīgai, kas ar 56,29% atrodas 37. vietā (tas ir par 11,11% vairāk kā Priekuļu novada vidusskolēniem), atskaitītu tos rezultātus, ko sasniegušas Rīgas prestižās skolas, iespējams, ka rīdzinieki atrastos saraksta pašā apakšā.
Priekuļu novads
2) Visi darbi, kas tika plānoti ir izdarīti. 3) Priekuļu novadā ir trīs skolas: Priekuļu vidusskola ar 420 skolēniem, Liepas pamatskola ar 140 skolēniem un Mārsnēnu pamatskola ar 36 skolēniem. Tas, ka Priekuļu novadā ir 10. dārgākā izglītība starp Latvijas novadiem, liecina par to, ka Priekuļu novada pašvaldība rūpējas par saviem bērniem un skolotājiem. Uzmanīgi izlasot atbildes uz 1. jautājumu, var izdarīt secinājumus, ka 10. dārgāko izglītību sastāda ne tikai skolotāju un skolas tehnisko darbinieku algas, bet arī pašvaldības ieguldītie līdzekļi ēku renovācijā un uzturēšanā, brīvpusdienu un dažādu interešu pulciņu nodrošināšanā.
Priekuļu novads
Atbildes turpin. uz 1.jautājumu: Pašvaldība iegulda līdzekļus apkārtējās vides sakārtošanā un labiekārtošanā: Priekuļos ir izveidots plašs, izzinošs atpūtas parks, izstrādāta Bērzkroga atpūtas parka vīzija, izstrādāts Priekuļu vidusskolas stadiona pārbūves projekts, uzsākti Priekuļu sporta un atpūtas laukuma pārbūves darbi, Veselavas muižas un Veidenbauma muzeja ēku un telpu remonta un apkārtnes sakārtošanas darbi, ir digitalizēti visi Priekuļu novada 4 kapi, ir pārbūvēta un papildināta ielu apgaismojuma sistēma Liepā, Priekuļos un Dukuros, ir veikta ielu seguma atjaunošana Dukuros un Priekuļos, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošanas darbi Priekuļos.
Priekuļu novads
Atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem: 1) Pēdējo 4 gadu laikā padarīto darbu apjoms ir tik liels, ka šādā saziņas formātā to ir neiespējami ietilpināt. Kā nozīmīgākos un vērtīgākos izdarītos darbus var minēt Priekuļu vidusskolas, Liepas pamatskolas, Jāņmuižas PII, Liepas PII, Priekuļu sabiedriskā centra ēku siltināšana un renovācija, brīvpusdienu nodrošināšana 5. līdz 9. klašu 292 skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu 5 līdz 6 gadus veciem 148 bērniem. Novada skolu skolēniem pašvaldība apmaksā peldēšanas stundas Priekuļu baseinā.
pensionāre Mārīte Juzupova
Kāpē mūsu vadonis Lielā Māra nav nevienā sarakstā? Par ko man tagad balsot? Jaunie tak neko nesaprot!
Anita
"Jaunie neko nesaprot"- nu gan tendenciozs apgalvojums, bez reāla seguma.
Diana Markvarte
Brīnums par cilvēkiem,kas nopeļ Priekuļu pagasta pašvaldības darbu , Vai tiešām cilvēkiem nepatīk tik skaisti sakoptā pagasta vide ,ne tikai Saules pulkstenis,bet arī piem Liepā sakārtotā Mazā ellīte ,kur ieguldīts tāds darbs,lai cilvēkiem būtu kur priecāties un arī piesasaistītu tūristus , Tā pat Veselavas muiža ,skaistā apkārtne ,sakoptie Priekuļu kapi un daudz daudz vēl kas cits , Kāpēc cilvēki ir tik negāciju pilni ,un visur saskata sliku ?
Vērīgais priekulietis
Tas nu gan, Tomiņ, nebija smuki! Kāpēc pats, pirms doties uz Cēsīm, izmantoji mūsu "Brīnumu-namiņu, publisko tualeti, kas nav pa ceļam nevienam, uz kuru pārāk daudz cilvēku nenāk un izmaksāja ļoti dārgi"? Cēsīs WC atrast būtu pagrūti!? Blakus WC (tur ir iespēja izkārtoties,nomazgāt rokas,pārtīt mazuli) atrodas Saules parks, netālu-autobusu pietura, kapsēta, mežiņš, kur vietējie priekulieši un ciemiņi pastaigājas. Kultūra, Tomiņ, sākas ar mazmājiņu! Protams, parasta mājiņa ar sirsniņu durvīs, būtu nesalīdzināmi lētāka! Vēl lētāk būtu, ja dabiskās vajadzības visi kārtotu mežiņā! Tāpēc nevajag ticēt visam, ko stāsta tie, kuriem viss pašvaldībā padarītais šķiet aplams, nevajadzīgs...