Pāvilostas novads

Tautas panorāma

Результаты выборов самоуправлений 2017 г. (по состоянию к 04.06, 12:11)

(Источник: ЦИК)

  • Проголосовало: 727 839 / 1 443 801 (50,41%)
+ -
  • 1. Mēs savam novadam

    66,75%
  • 2. Vienoti novada attīstībai

    31,31%

Доска объявлений

Добавить комментарий
LTV Panorāma
(Turpināts) 9) Esot nelikumīgi no būvgružiem uzbūvēts valnis ap Jūsu privātmāju. Jūsu komentārs? 10) Vai piekrītat, ka Apbūves noteikumi ir jāievēro visā novadā un visiem iedzīvotājiem? 11) Pāvilostā bieži, nopērkot senu māju, to nojauc un vietā uzbūvē jaunu. Apbūves noteikumi nosaka, ka šādām mājām jāievēro vēsturisko ēku proporcijas, nedrīkst izmainīt jumta slīpumu un logu rūtojumu. Kāpēc šie noteikumi netiek ievēroti? 12) Liepājā un Kuldīgā pašvaldības finansiāli atbalsta īpašniekus, kuri veic vēsturisko ēku restaurāciju. Kad to darīs Pāvilostas novadā? 13) Kad Pāvilostā veciem ļaudīm būs aprūpes centrs – piemēram, pirts, kur varētu nomazgāties?
LTV Panorāma
Tā kā neizdevās nointervēt novada mēru "Tautas panorāmas" ietvaros, aicinām atbildēt uz mūsu un iedzīvotāju jautājumiem te: 1) Nosauciet izdevušos darbus, ko pašvaldība paveikusi pēdējo 4 gadu laikā? 2) Nosauciet darbus, kas pašvaldībai nav izdevušies? 3) Pāvilostas novads salīdzinoši maz apguvis ES sociālos un infrastruktūras fondus. Vai novadam pietiek līdzekļu, lai attīstītos? 4) Pāvilostas novadam ir vienas no mazākajām saistībām valstī. Kāpēc, ar ko tas skaidrojams? 5) Kā plānojat samazināt administratīvos izdevumus? 6) Zvēraudzētavas dēļ Vērgales iedzīvotāji jau 3 gadus cieš no mušu invāzijas. Kāpēc tas nav atrisināts un kad to izdarīsiet? 7) Kāda Jums ir attieksme pret tiem, kuru uzskati nesakrīt ar jūsējiem? 8) Kā vērtējat Kurzemes apgabaltiesas konstatēto, ka jūsu attieksme pret darbinieci ir bijusi ciniska, jūs esot izdarījis nepārtrauktu psiholoģisku spiedienu, radot nelabvēlīgus darba apstākļus? (tupinājums sekos)
Odita Krenberga
Šeit ir vēl viens komentārs, ko man atsūtīja kāda iedzīvotāja e-pastā: "Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritirijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā TIAN) 3.4. punktā noteikts, ka visā novada teritorijā aizliegts novietot, savākt un glabāt atkritumus, lūžņus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, izņemot vietās, kas īpaši paredzētas šādiem mērķiem. Turklāt TIAN 237. punktā noteikts, ka nav atļauta nožogojuma veidošana taisnu uzbērumu, “aizsargvaļņu” izskatā gar valsts reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem, pašvaldības ceļiem, kā arī Pāvilostā un novada ciemos. tur ir gan ciems, gan autocels"
Odita Krenberga
Paldies domes priekšsēdētājam, kurš man atrakstīja atbildi. Valnis ap viņa māju neesot nelikumīgs. Ir spēkā esoša būvatļauja (līdz 13.11.2017.)
Odita Krenberga
Par mušu invāziju Vērgalē pašvaldības pārstāve stāstīja, ka visas sūdzības iestrēgst Vides dienestā. Bet tā arī nekļuva skaidrs par būvgružu valni, kas apjož domes priekšsēdētāja māju - stāsta, ka pārkāpti ne tikai domes pieņemtie noteikumi, kas tā rīkoties aizliedz, bet arī "esot dokumenti", kur rakstīts, ka gruži aizvesti uz izgāztuvi. Kāds ir pašvaldības komentārs?