Olaines novads

Tautas panorāma

Результаты выборов самоуправлений 2017 г. (по состоянию к 04.06, 12:11)

(Источник: ЦИК)

 • Проголосовало: 727 839 / 1 443 801 (50,41%)
+ -
 • 1. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

  53,34%
 • 2. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

  23,71%
 • 3. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

  8%
 • 4. Zaļo un Zemnieku savienība

  6,06%
 • 5. "Gods kalpot mūsu Latvijai"

  4,96%
 • 6. No sirds Latvijai

  2,63%

Доска объявлений

Добавить комментарий
Andris Bergs (politiķis)
6) Fiziski savam īpašumam var piekļūt visi Dārzkopību teritorijās esošie nekustamo īpašumu īpašnieki. Pašvaldība neatbalsta fizisku Dārzkopības kooperatīvu koplietošanas ceļu ierobežošanu ar “šlagbaumiem”, vārtiem utml. Strīdus objekts ir tikai divu pušu – Dārzkopības kooperatīva, kurš ir koplietošanas zemes īpašnieks un uzturētājs un atsevišķā zemes īpašnieku iespēja vienoties par koplietošanas teritorijas uzturēšanas izdevumu apmaksu (apmēram 6 EUR mēnesī) 7)Šajā gadā tiks izbūvēta asfaltbetona virskārta. Nākotnē (5-10gadu laikā) tiks izbūvēta pilnvērtīga iela. 8) Lai to vērtē vēlētājs, izdarot izvēli pašvaldību vālēšanās
Andris Bergs (politiķis)
5) Turpinājums. Šobrīd plānojuma izstrāde vēl ir procesā, jūnija, jūlija mēnesī sagaidāma publiskā apspriešana, kad ar detalizētiem priekšlikumiem tiks iepazīstināti visi Olaines novada iedzīvotāji. Turpināsim Dārzkopības kooperatīvu projektu, t.sk. meliorācijas grāvju, ceļu, ielu apgaismojuma, sporta un bērnu rotaļu laukumu izveidei un sakārtošanu, atbalstot tos ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz 80% apmērā. Pēdējos 4 gados veiktas investīcijas Dārzkopības kooperatīvu infrastruktūrā gandrīz 500 000eur apmērā (Līdzfinansējumu saņēmuši šādi Dārzkopības kooperatīvi Celtnieks, Tiltiņi, Gavana, Ostnieks, Druva, Liepas, Jāņupe-2, Straume, Puriņi, Lazdas, Ozollejas, Vizbuļi, Tulpe, Bērziņi, Zīles u.c.).
Andris Bergs (politiķis)
5) Vēlamies panākt sabalansētu, loģisku un saimniecisku Olaines novada Olaines pagasta ciemu attīstību. Domesdeputāti 2016. gadā pieņēma lēmumu uzsākt izstrādāt Olaines novada vietējas nozīmes centru un dārzkopības kooperatīvu teritoriju tematiskā plānojuma izstrādi. Šī plānojuma mērķis ir izpētīt esošo situāciju Medemciema, Jāņupes un Pēternieku apkaimēs un pārējās (Virši, Ezītis, Galiņi, Cīrulīši, Olaines pilsēta) dārzkopību sabiedrību teritorijās. Balstoties uz esošās situācijas izpēti, tiks izstrādāti priekšlikumi vietējās nozīmes centru attīstībai un, izvērtējot ciemu attīstības perspektīvas, izstrādāti kritēriji turpmākai šo teritoriju attīstībai. Tematiskā plānojuma risinājumi tiks iekļauti Olaines novada teritorijas plānojumā un Olaines novada attīstības programmā, identificējot nepieciešamās rīcības un investīcijas.
Andris Bergs (politiķis)
4)Diemžēl atturēšos no komentāra par konkrēto gadījumu, jo sociālajā jomā ir svarīgi zināt visas detaļas par konkrēto cilvēku un gadījumu, lai varētu izsmeļoši sniegt atbildi, bet Olaines novada pašvaldība nodrošina kompleksu, vispusīgu sociālo palīdzību mazturīgajiem, t.sk. Medikamentu un medicīnas preču iegādei, Ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem (t.sk. zobārsta apmeklējumam), Apkures izdevumu segšanai u.c.
Andris Bergs (politiķis)
3) Ja pareizi sapratu jūsu aprēķinā ir ņemti vēra arī Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžas centralizēto eksāmenu rezultāti, kuras izglītības kvalitāti mēs diemžēl nevaram ietekmēt, jo viņi ir Izglītības ministrijas tiešā pakļautībā. Ja skatītos tikai pašvaldības skolu rādītājus tad rezultāts būtu labāks 61,21% un attiecīgi 17.vieta starp labākajiem novadiem. Tas gan nemaina mūsu uzstādījumu tiekties uz izcilu izglītības kvalitāti. Te iet runa, gan par esošo pedagogu kvalifikācijas celšanu, tai skaitā piedaloties ES projektos, gan par jaunu kvalificētu pedagogu piesaisti (nodrošinot tos ar dienesta dzīvokļiem, un no nākamā gada, līdzfinansējot veselības apdrošināšanu), gan par skolēnu motivāciju (stipendijas labākajiem vidusskolniekiem), gan skolu infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidi.