Ciblas novads

Tautas panorāma

Инфраструктурные и социальные фонды

Финансирование крупнейших проектов из фондов ЕС (Регионального развития, Социального и Выравнивания) на 1000 жителей в 2012-2015 гг. (Источник: Расчет LTV и Raim.gov.lv)

+ -
 • Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ciblas vidusskolā

  • Софинансирование ЕС 100 259€
  • Общее финансирование: 118 972€
 • Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

  • Софинансирование ЕС 55 949€
  • Общее финансирование: 55 949€
 • Speciālistu piesaiste Ciblas novada pašvaldībai

  • Софинансирование ЕС 23 560€
  • Общее финансирование: 23 560€