Baltinavas novads

Tautas panorāma

Результаты выборов самоуправлений 2017 г. (по состоянию к 04.06, 12:11)

(Источник: ЦИК)

  • Проголосовало: 727 839 / 1 443 801 (50,41%)
+ -
  • 1. „Mēs - Baltinavai”

    55,69%
  • 2. „Savam novadam”

    32,09%
  • 3. Baltinava - laikam līdzi

    10,56%

Доска объявлений

Добавить комментарий
Guntis Pauliņš
Baltinava vismaz ir Latvijas Komēdijas galvaspilsēta ! :D
Lidija Silina
un jau vairākus gadus turpinās diskusijas ar LV ceļiem un Satiksmes ministriju( kad ministrs A.Matīss bija). Ir iesniegta prasība satiksmes drošības programmā , bet tā kā ietve nepieciešama pa Kārsavas ielu, kas pēc būtības nav iela, bet valsts tranzītceļš P-45, LV ceļi skaidro, ka projekta izstrādei vien nepieciešami 2-3 gadi, un tad vēl iekļaušana valsts ceļu plānā - pat nevar solīt konkrētu gadu. Nākošai pašvaldības vadībai noteikti jācīnās tālāk... Par pašvaldības ceļiem neko vairāk solīt nevaru- četrus plānots sakārtot ar ELFLA programmas atbalstu, pārējos ikdienas uzturēšana finanšu līdzekļu ietvaros. 2017.g. iegādājāmies autogreideri, lai samazinātu uzturēšanas izmaksas, jo pakalpojumi ir daudz dārgāki. Informāciju ar pašvaldības ceļu sarakstu aktualizēsim mājas lapā, bet interesenti jebkurā laikā var griezties pie izpilddirektora un saņemt informāciju nekavējoties.
Lidija Silina
vietu, organizējam tirdziņus. 5) Par daudz skolu?-vidusskola, Kristīgā internātpamatskola, kurā audzēkņi ir no visas Latvijas(ar garīgās attīstības traucējumiem-aligofrēnie) un Mūzikas un mākslas skola - vai uzskatāt, ka lauku bērniem uz to nav tiesības? Kad 2009-2010.g. citi vēra skolas ciet, mēs atvērām MMS un esam spējuši to uzturēt un attīstīt. Šogad vēl jauna programma- dejas pamati.Dārgi? Protams, jo mēs jau vairāk kā 10 gadus vidusskolā barojam visus audzēkņus par pašvaldības līdzekļiem. 2016.g. reorganizējām bērnudārzu, pievienojot to vidusskolai , kura nodrošina PII programmu. 5) piekrītu, ka maza novada uzturēšana ir dārga, bet rūpes par lauku iedzīvotājiem turam augstāk par naudu, kaut uz nepilnām slodzēm, bet ir pieejami pašvaldības speciālisti galvenajās nozarēs. 6) Uz vadošo darbinieku vakancēm tiek sludināti konkursi, ierindas darbiniekus pieņem iestādes vadītājs. Izpilddirektora iecelšana noteikta likumā "Par pašvaldībām" (68.pants) 7)Par gājēju ietvi- ļoti svarīg
Lidija Silina
Tikko tika sagatavotas un iesniegtas projekta idejas un provizoriskas izmaksu tāmes LV-LT sadarbības programmas projektam kopā ar Latgales plānošanas reģionu sporta inventāra iegādei (ielu vingrošanas stieņi, brīvdabas trenažieri, strītbola statīvs, futbola vārtu komplekts, strītbola, futbola, volejbola bumbas) par summu 8544 euro. Ir uzsākta ideju apkopošana sadarbība programmā Latvija-Krievija par vides aizsardzības projekta realizāciju. 2) Nav paveikts-stadiona rekonstrukcija pie skolām, Parka ielas remontdarbi, Breksenes kapu kapličas atjaunošana , aprūpes pakalpojumu pilnveidošana, infrastrukt. sakārtošana; 3)Nav nekādu aprēķinu no ministrijas puses par ieguvumiem no apvienošanās- jebkurā apvienošanās gadījumā mēs paliekam tālākā nomale, bet mazā teritorijā ir labāk zināmas iedzīvotāju vajadzības un ātrāk izpildāmas iespēju robežās. Esmu par novada saglabāšanu nākotnē. Sadarbības teritorijas apmierina,to darām kopš izveidojām novadu. 4) atbalstām mājražotājus, izveidojām tirdz
Lidija Silina
laukuma izveide Baltinavā" ar kopējām izmaksām 11334,68 euro. 4. “Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana” ar kopējām izmaksām 11319,62 euro Pašlaik realizācijā ir Vides aizsardzības fonda projekts “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī”, kopā ar Rugāju, Kārsavas, Balvu un Viļakas pašvaldībām, kur projekta ietvaros tika izgatavots Ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļvedis, 23.maijā notiks izzinošs velobrauciens Stiglavas grava- Nūmernes valnis, tiek gatavota vides instalācija “Zeme”. Projekta kopējās izmaksas 5000 euro. Sadarbības Tehniskajā sekretariātā Viļņā 2016.gada decembrī tika iesniegts izvērtēšanai LV-LT-BY pārrobežu projekts “Creation of environment for active and sustainable use of nonmaterial cultural values and traditional skills in Baltinava, Karsava and Ivies territories”,. Projekta kopējās izmaksas 1 062 811 euro. ESF ir iesniegts veselības veicināšanas projekts “Dzīvo aktīvs Baltinavā!”, kurš arī pašreiz ir vērtēšanā.