Уровень образования: Augstākā izglītība

Гражданство: Latvija

Место жительства: Kokneses novads

1 Почему избиратели должны доверить вам представление Латвии в Европарламенте?
Vērtības, kuras ir svarīgas man un Nacionālajai apvienībai, jāuztur un jāstiprina Eiropas Savienībā, nodrošinot drošu un ilgmūžīgu latviešu tautas pastāvēšanu.
2 Чего вы хотите добиться на посту депутата Европарламента и как планируете это сделать?
Panākt līdzvērtīgu visas Eiropas Savienības kopas valstu un reģionu izaugsmi, izlīdzinot atšķirības iespējās un labklājībā, stiprināt un sargāt demokrātijas, vienlīdzības un cilvēktiesību vērtības. Aizsargāt Eiropas reģionu savdabību, dabas bagātības un kultūras mantojumu. Veicināt vienlīdzīgas un piemērotas iespējas visās sociālajām grupām jēgpilnai un nodrošinātai dzīvei savā valstī un kopienā.
3 Каким, на ваш взгляд, окажется будешее ЕС в следующие 5 лет?
Saglabāsies esošās gan pozitīvās (labklājības pieaugums, personības izaugsmes un izglītības iespējas, personas sociālās drošības uzlabošanās), gan negatīvās tendences (ārējais apdraudējums, tautu savdabības un to tradīcīju apdraudējums, ekoloģiskās drošības problēmas, jaunatnes nodarbinātība).
Образование, ученая степень Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas medicīnas institūts 1982 ārstniecība
Место работы Должность
Jaunjelgavas novada dome priekšsēdētājs
Latvijas Pašvaldību savienība valdes loceklis
Zemgales plānošanas reģions Attīstības padomes loceklis
Biedrības "Koknesei" valdes loceklis
Язык Уровень
Latviešu dzimtā
Angļu sarunvalodas līmenī