Уровень образования: Augstākā izglītība

Гражданство: Latvija

Место жительства: Rīga

1 Почему избиратели должны доверить вам представление Латвии в Европарламенте?
Savas profesionālās darbības laikā esmu guvusi bagātu pieredzi, strādājot starptautiskās organizācijās. Kopš 1999.gada aktīvi iesaistos UNESCO darbībā: esmu bijusi Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, Ģenerālās konferences viceprezidente un Kultūras komisijas vadītāja. Manā vadībā 190 UNESCO dalībvalstis apsprieda un pieņēma organizācijas vidēja termiņa stratēģiju. Esmu arī vadījusi Britu padomes pārstāvniecību Latvijā, kā arī Latvijas prezidentūras ES laikā Kultūras un mediju ministru padomi.
2 Чего вы хотите добиться на посту депутата Европарламента и как планируете это сделать?
Latvijas iedzīvotājiem, ņemot vērā mūsu ģeopolitisko novietojumu, Eiropas nākotnes jautājums nedrīkst būt vienaldzīgs! Eiropas Parlamenta deputāta būtisks uzdevums ir panākt, lai eiropieši atgūst ticību Eiropas Savienības nākotnei un tās dibināšanas pamatos ieliktajām vērtībām. Parlamentā darbošos izglītības un kultūras komisijā. Došu savu ieguldījumu vienotas un kvalitatīvas Eiropas izglītības telpas veidošanā, mazo kultūrtelpu un valodu stiprināšanā un informācijas telpas aizsardzībā.
3 Каким, на ваш взгляд, окажется будешее ЕС в следующие 5 лет?
Nākotnes Eiropai ir jābūt viedai! To veido pilsoņi, kuru izaugsmes resurss ir gadsimtos uzkrātā Eiropas civilizācijas gudrība, pagātnes pieredzes un sociālā atmiņa, Eiropas tautu mantojums, radošums un izcilība. Eiropas viedums izpaužas arī cieņpilnā attieksmē pret dabu un „zaļās” domāšanas piemērošanā ikdienas rīcībās un izvēlēs.
Образование, ученая степень Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2001 sociālo zinātņu maģistra grāds, specializācija sabiedrības vadībā
Augstākā Latvijas Kultūras akadēmija 1996 mākslas maģistra grāds, kultūras teorijas, administrācijas un vēstures specialitāte
Augstākā Latvijas Universitāte 1994 vēstures zinātņu bakalaura grāds
Место работы Должность
Latvijas Republikas Kultūras ministrija ministre
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” valdes locekle
Dziesmu un deju svētku padome priekšsēdētāja
Sabiedrības integrācijas fonds padomes locekle
Valsts Kultūrkapitāla fonds padomes locekle
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija prezidente
Язык Уровень
Latviešu dzimtā
Angļu ļoti labas
Franču pamatzināšanas
Vācu pamatzināšanas