Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Harijs Rokpelnis 1987 Mazsalacas novada pašvaldība
2. Vugars Ecmanis 1970 Valmieras pilsētas pašvaldība
3. Edvīns Straume 1956 Burtnieku novada pašvaldība
4. Inguss Pavasars 1979 Pavasars Housing Construction
5. Viktors Strāders 1972 Zemnieku saimniecība "Dižoga"
6. Juris Jakovins 1961 SIA ,,KĀRVINS”
7. Sandris Apsīts 1970 Sia Aimasa
8. Cilda Purgale 1957 Beverīnas novada pašvaldība
9. Imants Strads 1978 Dailes Teātris
10. Jānis Zvirbulis 1966 SIA "BYKO - LAT"
11. Marika Grūsle 1964 "Marikas Grūsles ārsta prakse" SIA
12. Rolands Rākins 1973 SIA "Daivāres"
13. Aiga Stiere 1972 Naukšēnu novada vidusskola
14. Andis Apsītis 1985 SIA “Izglītības un attīstības centrs Universum”
15. Igors Korņējevs 1962 Burtnieku novada pašvaldība
16. Jānis Krasovskis 1978 Lauku atbalsta dienests
17. Armands Miķelsons 1962 Valmieras pilsētas pašvaldība
18. Gatis Cukmacis 1979 AS Latvijas Valsts Meži
19. Lauris Jančevskis 1997 SIA Ziedu Guru
20. Gunārs Laizāns 1958 Smiltenes tehnikums
21. Jānis Stahovskis 1974 SIA Latvijas propāna gāze
22. Edgars Grandāns 1957 SIA "Mazsalacas slimnīca"
Программа партии
Tēmu, kuras uzlabot vai steidzami labot, loks ir plašs. Darbavietas. Izglītība. Infrastruktūra. Veselības aprūpe. Mājokļa jautājumi. Kultūra. Taču tam ir kopīgs princips – kaut daļēji atrisinot šos sāpīgos jautājumus, Valmieras pilsēta un novads būs dzīves telpa, no kuras negribēsies braukt prom. Ne vien uz Īrijas šampinjonu fermu, bet arī uz Rīgu vai citu Latvijas pilsētu. Vieta, kurā gribēsies atgriezties. Vēlme ērti dzīvot, strādāt un augt mūsu novadā ir vienīgais rādītājs, kas vēsta – mums ir laba, efektīva un cilvēcīga pārvaldība. Tādu mēs visi jau sen esam pelnījuši, un tieši tādu mums visiem būs iespēja izveidot pašvaldību vēlēšanās 5. jūnijā.
Apvienojot mūsu pieredzi pārvaldības darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē.

Uzņēmējdarbība – finanšu motors, algas iedzīvotāju kontos, nodokļi domes kasē. Mums trūkst kvalificētu darbaroku. Dome kopā ar uzņēmējiem rūpēsies par kvalitatīvu apmācību sistēmu, par stažēšanos ārzemēs, par saprātīgu cenu politiku ražošanas un biroja telpu nomas jautājumos.

Infrastruktūra – nokļūt veikalā, pie ārsta, uz skolu, ziemā izbraucami ceļi ir mūsu pamatvajadzības. Uzlabot un uzturēt esošos ceļus, jaunu posmu attīstība, piemēram, Valmieras aplis (Valmieras stikla šķiedra – Pilāti), jauns tilts pār Gauju. Daudzi iedzīvotāji braukā tikai ar sabiedrisko transportu, tāpēc novadā dzīvojošajiem un strādājošajiem pienāksies atlaides, bet mazaizsargātajiem tas būs bez maksas.

Veselība – ar transportu cieši saistīts jautājums. Nokļūt pie ārsta laikā, tikt uz izmeklējumiem Rīgā – pašvaldības dienesti organizēs palīdzību. Mēs palīdzēsim arī ar rehabilitāciju, tāpēc daudziem būs iespēja atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.

Sports – uzturēt veselību ir lētāk nekā to labot. Veicināsim sportu jauniešu vidū, motivēsim sportot seniorus. Pašvaldībai jāapzinās – atbalstāmie sporta veidi ir tie, kas populāri iedzīvotāju vidū, tāpēc nauda sekos sportistam, nevis kāda lēmēja iecienītam sporta veidam. Jāmotivē novada iedzīvotājus izmantot visu sporta infrastruktūru – arī novadā esošās sporta zāles.

Izglītība – maksimāli jāiegulda bērnā līdz skolas vecumam. Katram bērnam jānodrošina vieta bērnudārzos, kur strādās motivēti pedagogi. Nākamais posms – skola, kuru valsts līmenī redzam kā prestižu iestādi ar prasmīgiem skolotājiem. Pašvaldības fokuss primāri būs labs vidējās izglītības pamats tālākam ceļam. Novads attīstīs arī profesionālo izglītību.

Kultūra – novada pārvaldei jārūpējas par pagastu kultūras tradīciju saglabāšanu arī jaunās novadu reformas apstākļos. Vietējie kultūras nami ir pagastu sabiedriskās dzīves centrs. Jāsubsidē kultūras notikumi, amatierkolektīvi, vietējās biedrības. Aktīvisti paši varēs lemt, kā šos līdzekļus tērēt.

Sociālais atbalsts – sociālā dienesta darbs jāorganizē pēc specializācijas: daudzbērnu ģimenes, bezdarbnieki, vientuļie pensionāri utt. Arī pēc novadu reformas katrā pagastā jāsaglabā viens sociālais darbinieks, kurš pārzina vietējo situāciju un pazīst cilvēkus. Zina, kuram patiešām nepieciešama palīdzība, pat ja to kautrējas prasīt, un zina ļaunprātīgos izmantotājus.

Drošība – visu diennakti dežūrējoša patruļa būs pieejama katrā novadā. Jāizvērtē policistu funkcijas un pilnvaras, piemēram, patruļā dežūrējošie var būt palīgi zivju inspektoriem. Mobilitāte novadā nozīmē atbilstošu autoparku, Valmieras pilsētā būs arī viens netrafarēts policijas auto. Ātrākai noziegumu atklāšanai modernizēsim videokameru bāzi.

Pārvaldība –rūpēsimies, lai pēc novadu reformas ikvienā pagastā būtu iespēja klātienē saņemt pašvaldības pakalpojumu vietējā klientu apkalpošanas centrā. Tajā 1–2 darbinieki pildīs sociālā darbinieka, lietveža, kasiera, bibliotekāra, datoroperatora funkcijas. Pieņems iesniegumus, sagatavos līgumus, izmaksās pabalstus un palīdzēs kārtot lietas internetā.

Pilsētvide – nepieciešams kārtīgs attīstības plāns pa posmiem. Mūsu princips – ražošanas uzņēmumi pārceļas no centra uz perifēriju. Veloceliņu attīstība atslogo transporta sistēmu, veicina veselīgu dzīvesveidu. Pilsētās vairs netrūks sabiedrisko tualešu, tiks sakopti Gaujas krasti un ierīkota Gaujas promenāde. Sakārtosim daudzdzīvokļu ēku pagalmus un publiskos atpūtas laukumus.

Mūsu mērķis ir sakārtota un prognozējama dzīve novadā. Mainīt domes klātbūtni iedzīvotāju ikdienā no uzraugošas institūcijas uz sabiedroto, ar kuru sadarbojoties varam paveikt lielas lietas.

Lai gribas neaizbraukt. Lai gribas atgriezties.