Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1957

Гражданство: Latvija

Место жительства: Valmieras novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Iestāties par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa vienīgo mājokli.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Bērnus, jauniešus, senjorus un mazos uzņēmējus. Par lauku un mazpilsētu teritoriju nepataisīšanu par nomalēm.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Infrastruktūras attīstīšana lauku apdzīvotības un uzņēmējdarbības veicināšanai;izglītības iestāžu modernizācijai kvalitatīvas izglītības apguvei
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas lauksaimniecības akadēmija 1982 Lauksaimniecības ekonomika un organizācija
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 Ekonomikas un vadības fakultāte
Место работы Должность
Beverīnas novada pašvaldība Izpilddirektore
Latvijas pašvaldību savienība, pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” Valdes priekšsēdētāja vietniece
Biedrība “Lauku partnerība “Ziemeļgauja” Projektu vērtētāja
Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” Valdes locekle