Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Guntis Trupavnieks 1975 SIA Agrochema Latvia
2. Georgijs Jevsikovs 1980 SIA Agroinvests
3. Vitolds Gorņevs 1973 Grupa "Galaktika"
4. Ludmila Žukovska 1986 AS "Latvijas valsts meži"
5. Jānis Freibergs 1994 VSIA "Latvijas valsts ceļi"
6. Liene Drule 1983 SIA Bykova Holding
7. Oļegs Ņikitins 1965 Valsts zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa Rēzeknes birojs
8. Ilona Piziča 1974 SIA Vlakon
9. Arnis Teivāns 1994 SIA Ludzas laukceltnieks
10. Jānis Bārtuļs 1990 SIA Baltic Agro
11. Artūrs Eriņš 1980 z/s Pumpuri
12. Andrejs Jesko 1982 Rēzeknes novada BJSS
13. Andrejs Cvetkovs 1978 SIA AKRON
14. Lauris Jaudzems 1989 z/s Jaunliepu mājas
15. Jānis Arbidāns 1990 z/s Liepziedi
16. Oskars Zeps 1977 SIA Dadži Z
17. Juris Sidorovs 1961 SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"
18. Aldis Laganovskis 1975 AS"Latvijas valsts meži"
19. Natālija Beļikova 1976 Internetveikals
20. Andris Slūka 1981 AS Latvijas valsts meži
21. Rita Baranovska 1967 SIA Latgales upes līči
22. Jurijs Spīčs 1966 Valsts meža dienests
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!
Attīstīstām Rēzeknes novadu kopā!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot jaunajā Rēzeknes novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus novadā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Rēzeknes novadam ir jākļūst par uzņēmējiem un investīcijām pievilcīgāko novadu Latgalē. Rēzeknes novadam jābūt sakārtotam, atvērtam, zaļām un cilvēkiem draudzīgam novadam Latgales sirdī.

Mūsu pirmais pienākums būs pārvarēt COVID-19 izraisītas krīzes sekas un padarīt novadu stiprāku, kā pirms krīzes, attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistīt investīcijas. Lai cilvēkiem ir darbs ar pienācīgu atalgojumu, bērniem izglītības iestādes, pacientiem ārsti un senioriem cienījamas vecumdienas. Lai ikviens jūtas drošs un nepaliek novārtā.

Laba, atvērta, iekļaujoša pārvaldība – atslēga novada attīstībai
Atklātība un sabiedrības līdzdalība ir labākās zāles pret korupciju.

- Iesaistīsim pagastu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, tai skaitā ieviešot līdzdalības budžetu;
- Piesaistīsim atklātos konkursos izraudzītos profesionāļus pagastu pārvaldēm;
- Sekmēsim novada digitalizāciju, lai notiekošie procesi būtu moderni, efektīvi, atklāti un pieejami ikvienam iedzīvotājam.

Par zaļāku novadu
Rēzeknes novadam ir visas iespējas kļūt par zaļāko novadu Latgalē un zaļo inovāciju līderi visā Latvijā.
- Sekmēsim atkritumu šķirošanu;
- Ieguldīsim vides izglītībā;
- Veicināsim integrēto un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī un dabas aizsardzību novadā, tam kļūstot par Latgales “zaļo” pērli;
- Veidosim zaļo un klimatneitrālu vidi novadā, ieguvēji no tā būs mūsu nākamās paaudzes.

Izglītība
Laba izglītība ilgtermiņā nodrošina gan iedzīvotāju, gan novada izaugsmi.
- Nodrošināsim, lai izcila izglītība būtu pieejama visiem novada bērniem;
- Novērtēsim mūsu pedagogus ar tiem pienācīgu atalgojumu un atbalstīsim tos visos nepieciešamajos veidos;
- Investēsim pagastu izglītības infrastruktūrā un transportā, kā arī, sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētu, pilnveidosim un sakārtosim skolu tīklu novadā.



Veselība un sports
Veselā miesā – vesels gars.
- Sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētu, nodrošināsim novada bērniem Rēzeknes pilsētas sporta centru un sporta sekciju pieejamību;
- Investēsim sporta infrastruktūrā, atbalstīsim gan sportu skolās, gan labākos sportistus;
- Koncentrēsim veselības aprūpes pakalpojumu klāstu lielākajos novada centros, piesaistot jaunos speciālistus , lai nodrošinātu kvalitatīvu un ātru veselības aprūpi.

Sociālā drošība un dzīvojamais fonds
Svarīgākas par pabalstu skaitu ir to kvalitāte un pieejamība. Sociālajam atbalstam jāpalīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs, un senioriem – būt aktīviem un noderīgiem.
- Palielināsim finansējumu sociālajai jomai;
- Investēsim pašvaldības īres dzīvokļu būves programmā, kas veicinās reemigrāciju un jaunu speciālistu piesaisti, kas arī mazinās darba roku trūkumu dažādās nozarēs.

Uzņēmējdarbība, investīcijas un attīstība
Uzlabosim uzņēmējdarbības vidi novadā, no kā iegūs gan pašvaldība, gan novada iedzīvotāji.
- Veidosim novada investīciju un attīstības plānu, izmantosim visas iespējas piesaistīt investīcijas;
- Investējot lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā, izejvielu pārstrādē un rūpniecībā, radīsim darba vietas, veicināsim reemigrāciju, kā arī jauniešu un nozares speciālistu palikšanu Rēzeknes novadā;
- Sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, citām augstskolām un mācību iestādēm veidosim speciālas motivācijas programmas uzņēmējiem, lai tie nodrošinātu jauniešus ar prakses vietām;
- Sekmēsim novada pārvaldes procesu digitalizāciju, tādējādi mazinot birokrātisko slogu uzņēmējiem.

Kultūra
- Turpināsim aktīvi atbalstīt novada kultūras darbiniekus, kolektīvus un kultūras iestādes;
- Atbalstīsim latgaliešu valodas popularizēšanu sabiedrībā, kultūras dzīvē un ikdienā;
- Latgales novadu sporta svētkiem un Latgales novadu dziesmu un deju svētkiem būt - Rēzeknes novadā!