Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1983

Гражданство: Latvija

Место жительства: Rēzeknes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Ārpus Lielās talkas, katra pagasta pārvalde, savā pārvaldītajā teritorijā vienu reizi gadā noorganizē kopēju darba talku vietējiem iedzīvotājiem, kuri kopīgi sakoptu vienu, pašu izvēlētu vietu savā pagastā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu daudzbērnu, maznodrošinātās un nelabvēlīgās ģimenes, kā arī spētu integrēt bērniņus ar īpašām vajadzībām bērnudārzos un skolās.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Konkrēti Gaigalavas pagastā – rast risinājumu Lubāna ezera aizaugšanas problēmai, piesaistīt investīcijas un veidot darba grupas niedru kā ražošanas izejmateriāla izpētei un perspektīvā arī uzņēmējdarbībai, kas saistās ar niedru pārstrādi.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rēzeknes augstskola 2005 Humanitaro zinātņu fakultate
Augstākā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija 2017 Ekonomikas fakultāte
Место работы Должность
SIA Bykova Holding Valdes locekle
Biedrība "Lubāna vilnis" Valdes priekšsēdētājs