Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1989

Гражданство: Latvija

Место жительства: Rēzeknes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Ar ATR palīdzību rast finasējumu meliorācijas sistēmu sakārtošanai novadā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vēlos panākt lai pašvaldiba prioritāri atbalsta jaunos zemniekus un to saimniecību attīsībā, un jaunās ģimenes novadā, jo šīs sabiedrības grupas ir novada izaugsmes stūrakmeņi nākotnē.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Uzskatu, ka man kā pašvaldības deputāta priorītes būtu meliorācijas projektu īstenošana un pašvaldības ceļu sakārtošana un uzlabošana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Malnavas koledža 2013 Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā
Место работы Должность
z/s Jaunliepu mājas īpašnieks