Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ilga Zalāne 1979 SIA 180
2. Ainārs Určs 1986 SIA Cido Grupa
3. Gunta Katkeviča 1971 SIA Online teachers
4. Zane Romanovska 1991 SIA Pepco Latvia
5. Mārtiņš Baumanis 1979 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
6. Aira Gribonika-Upeniece 1983 Rušonas pamatskola
7. Iļja Svetlovs 1989 SIA Peikko Latvija
8. Inga Kassaliete 1978 SIA Circle k Latvia
9. Aivis Pīzelis 1988 SIA Stockmann
10. Kristaps Pastars 1996 Pašnodarbinātais
11. Līga Gribonika 1989 Mājsaimniece
12. Ernests Zalāns 2000 ZS Drivas
13. Arianda Grigorjeva 1990 SIA Baltcom
Программа партии
Politiskās partijas “KPv LV” Preiļu novada deputātu kandidātu programma pašvaldību vēlēšanām.

Mūsu mērķis ir veidot jauno Preiļu novadu kā spēcīgu Latgales centru, kurš nepārtraukti aug, attīstās un ir inovatīvs. Veidot tādu vidi, infrastruktūru un iespējas, kas sekmētu iedzīvotāju reemigrāciju. Preiļu novadam ir jākļūst par visiekārojamāko novadu, kur cilvēkiem veidot savas dzīves.
Preiļu novada bagātības – ģeogrāfiski esam pašā Latgales centrā, ļoti skaista, daudzviet neskarta daba, pozitīvi, sirsnīgi cilvēki.

1. Infrastruktūras sakārtošana, sadalīšana pa prioritātēm un pielāgošana cilvēku vajadzībām
• Preiļu novada dzīvojamo māju pagalmu sakārtošana, mūsdienīgas vides radīšana, norobežojot zaļo/atpūtas zonu un automašīnu stāvvietas;
• Atkritumu urnu un šķirošanas laukumu skaita palielināšana;
• Suņu pastaigu un aktivitāšu laukuma izveide;
• Parku, dabas un kultūrvēsturisku objektu infrastruktūras sakārtošana, padarot tos vieglāk pieejamus tūristiem, bērniem, kā arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
• Ceļu infrastruktūras uzlabošanas stratēģijas izveide, grants ceļu atputekļošana, kā arī sistemātiska bitumena pārklājuma ceļu tīkla attīstīšana;
• Aizstāvēsim novada intereses sadarbībā ar Latvijas Valsts ceļiem un izdarīsim visu, lai novada reģionālais valsts ceļu tīkls tiktu sakārtots;
• Sabiedriskā transporta kustības sakārtošana un organizēšana sabiedrības vajadzībām.

2. Veselīga dzīvesveida/sporta aktivitāšu integrēšana sabiedrībā
• Sporta programmu un aktivitāšu izstrāde dažādām vecuma grupām, aptverot novadā esošās iespējas un radot jaunas;
• Novada pārraudzībā esošo telpu, skolas sporta zāļu, ekipējuma, stadionu noslodzes administrēšana, padarot pieejamu telpu vai laukumu izmantošanu sportiskām aktivitātēm ikvienam;
• Augsti kvalificētu sporta treneru piesaiste;
• Sporta un kultūras pasākumu organizēšana valsts mēroga izpratnē.

3. Sociālās atbildības stiprināšana
• Pastiprināts darbs ar Preiļu novada sociālajiem dienestiem, ģimeņu vai atsevišķu indivīdu apzināšana, krīzes situācijā nonākušu cilvēku integrēšana sabiedrībā;
• Projekts “Roka rokai” jeb palīdzēšana grūtībās nonākušajiem, iesaistot tajā arī jauniešus;
• Telpu izveide mantu uzglabāšanai, kur cilvēki var ziedot labdarībai mantas;
• Pastiprināta drošības un sabiedriskās kārtības uzraudzīšana, stiprinot pašvaldības policijas kapacitāti un paplašinot novērošanas kameru tīklu;
• Esošā dzīvojamā fonda sakārtošana un jaunu īres namu celtniecība, izmantojot valsts un ES programmas, radot vieglāku pieejamību:
- Cilvēkiem, kuru mājas ir cietušas kataklizmās vai ugunsgrēkos;
- Ģimeņu vardarbības rezultātā cietušām personām
- Reemigrantiem
- Jauniem speciālistiem
- Jaunām ģimenēm

4. Pašvaldības, kā vietējās lēmējvaras caurspīdīgums un atvieglināta informācijas pasniegšanas forma, lai ikkatrs iedzīvotājs bez liekām grūtībām spētu atrast novada aktuālo informāciju
• Regulāras atskaites par pašvaldības paveiktajiem vai plānotajiem darbiem, lēmumiem un sasniegumiem;
• Vietējās mājaslapas www.preili.lv pārveide, lietotājiem draudzīgā formātā;
• Lielāks obligātais laiks, kurš deputātiem jāatvēl iedzīvotāju pieņemšanai klātienē;
• Domes kārtējo sēžu translēšana tiešsaistē.

5.Uzņēmējdarbības veicināšana un attīstība
• Stratēģiski pareiza Preiļu novada ģeogrāfiskā stāvokļa izmantošana, liekot uzsvaru uz atrašanās vietu un dabas daudzveidību;
• Samazinātas likmes NĪ nodoklim, jaunajiem uzņēmējiem uz nekustamo īpašumu, kur plānota saimnieciskā darbība;
• Pašvaldības īpašuma nomas maksas samazināšana, ja uzņēmējs attīsta esošo infrastruktūru, rada jaunas darba vietas;
• Tūrisma jomas spēcināšana, rekreatīvā tūrisma attīstība;
• Jauniešu nodarbinātības veicināšana sadarbībā ar uzņēmējiem;
• Jaunu aktīvās atpūtas objektu izbūve, kas veicinātu gan novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, gan piesaistītu tūristus, radītu jaunas darba vietas;
• Regulāras tikšanās ar uzņēmējiem, domes aktīva iesaistīšanās uzņēmējdarbības vides attīstīšanā;
• Facebook lapas izveide “Preiļu novads var”, kur apkoposim stāstus par cilvēkiem, kuri šeit dzīvo, rada, dara un iedvesmo nebaidīties pārcelties uz dzīvi Latgales sirdī.

6. Izglītība
• Izglītības iestāžu, t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu, viegla pieejamība ikvienam;
• Eksakto zinātņu centra izveide un popularizēšana;
• Esošo arodizglītības iestāžu stiprināšana;
• Mūžizglītības programmu aktualizēšana;
• Vietējo sportistu, mākslinieku, mūziķu atbalsts un virzīšana dalībai starptautiska mēroga konkursiem un sacensībām.