Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Kristīne Ozola 1973 Jēkabpils pilsētas dome
2. Alla Beļinska 1972 Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība (LCFB)
3. Aivis Kokins 1988 Jēkabpils Valsts ģimnāzija
4. Ina Gusāre 1972 Jēkabpils novada pašvaldība
5. Daina Spuriņa 1972 Latvijas Universitātes
6. Ilgvars Bērziņš 1978 AS Latvijas valsts meži
7. Baiba Iļjina 1973 SIA ,,Berta Vet’’
8. Ludmila Movčane 1970 Jēkabpils 2. vidusskola
9. Niks Avišāns 1997 VSAC “Rīga” filiāle “Teika”
10. Aļona Vaņuhova 1979 Krustpils novada bāriņtiesa
11. Oskars Avotiņš 1979 Saimnieciskās darbības veicējs- autoelektriķis
12. Inese Vītola 1960 Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13. Ilze Stupāne 1972 Krustpils novada pašvaldība
14. Gunta Ņesterenko 1976 SIA “Jēkabpils PMK”
15. Roberts Vībāns 1992 AS "Latvenergo"
16. Zita Goldberga 1980 Zasas vidusskola
17. Pēteris Aliks 1988 Saimnieciskās darbības veicējs, bioloģiskais lauksaimnieks
18. Oksana Uvarova 1974 Jēkabpils novada pašvaldība
19. Jeļena Jefimova 1981 Salas novada pašvaldība
Программа партии
PROGRESĪVIE Jēkabpils novada pašvaldībā iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošinās iespēju aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Katrai ģimenei piedāvās iespēju saņemt atbalstu un kvalitatīvus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai. Spēs nodrošināt labu pārvaldību, kvalitatīvus pakalpojumus un pārdomātu vides politiku, veidojot stabilu pamatu katra iedzīvotāja labklājībai un attīstībai.
Nodrošināsim efektīvu un caurskatāmu kapitālsabiedrību pārvaldību un iepirkumu uzraudzības sistēmu, izslēdzot jebkādus korupcijas vai izšķērdības riskus. Nodrošināsim kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus.
Uzbūvēsim jaunus daudzīvokļu namus kvalificētiem speciālistiem, ģimenēm ar bērniem, renovēsim sociālos dzīvokļus.
Sniegsim atbalstu privātmāju īpašniekiem būves tehniskā stāvokļa uzlabošanā.
Maksimāli piesaistot ES fondu līdzekļus, nodrošināsim vienmērīgu pilsētvides un lauku teritorijas attīstību, īpaši izceļot Sēlijas vēsturiskās zemes vērtības.
Investēsim ceļu un ielu infrastruktūras attīstībā, daudzīvokļu māju piesaistīto teritoriju labiekārtošanā, kā arī kultūras, izglītības un tūrisma objektu renovācijā. Labiekārtosim un uzlabosim iespējas iedzīvotājiem piekļūt ūdenstilpņu krastiem.
Attīstīsim Krustpils pils, Marinzejas muižas, Gārsenes pils, Asares muižas ēkas pilsdrupu kompleksu kā Eiropas līmeņa tūrisma objektus; uzbūvēsim jaunu un modernu Inovāciju centru jauniešiem, jaunu bibliotēkas kompleksu un vienotu mūzikas, mākslas izglītības un kultūras centru; veiksim Tautas nama rekonstrukciju.
Nodrošināsim gājējiem, velobraucējiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamas sabiedriskās būves, ielas, ietves, celiņus un atpūtas vietas.
Atbalstīsim bioloģisko lauksaimniecību.
Atbalstīsim veterinārārstu prakšu darbību. Uzlabosim dzīvnieku patversmi, nodrošināsim atbalstu mājdzīvnieku čipošanai un reģistrēšanai.
Nodrošināsim bērniem izglītību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Attālāko apdzīvoto vietu skolēniem nodrošināsim bezmaksas transporta pakalpojumus.
Uzlabosim izglītības iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu, īpaši atbalstīsim un veicināsim jauniešu iespējas kvalitatīvi apgūt inženierzinātni un medicīnu.
Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pirmsskolās un skolās, bērnu ēdināšanā maksimāli izmantosim vietējā ražojuma un bioloģiskus pārtikas produktus.
Nodrošināsim kvalitatīvu sporta, mākslas un mūzikas interešu izglītību, kā arī pulciņu nodarbības.
Atbalstīsim un veicināsim pieaugušo mūžizglītību.
Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti un sadarbību ar valsts dienestiem.
Maksimāli ierobežosim azarstspēļu izplatību.
Nodrošināsim nekavējošas juridiskas, sociālās un psiholoģiskās palīdzības pieejamību krīzes situācijā. Nodrošināsim kvalitatīvu sociālo atbalstu, veicināsim kvalitatīvu privāto sociālo pakalpojumu sniedzēju skaita pieaugumu.
Atbalstīsim ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus un viņu ģimenes.
Atbalstīsim veselības aprūpes pieejamību, veicot ieguldījumus veselības aprūpes infrastrukturā un materiāli tehniskajā nodrošinājumā, ar stipendijām un mājokli atbalstot jaunos medicīnas jomas speciālistus, tajā skaitā ģimenes ārstus.
Pilnveidosim un ieviesīsim jaunus sociālos/veselības pakalpojumus: paliatīvo aprūpi, drošības pogu, rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpi mājās, ģimenes asistentu/mentoru.
Nodrošināsim ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem iespēju dažādot savu ikdienu ar praktiskām nodarbībām un kultūras pasākumiem.
Veidosim pārdomātus un mākslinieciski augstvērtīgus kultūras piedāvājumus iedzīvotājiem, būsim atvērti jaunām kultūras iniciatīvām pašvaldībā.
Atbalstīsim jaunu, inovatīvu uzņēmumu veidošanu, attīstīsim uzņēmējdarbības parkus, atbalstīsim un veicināsim kooperāciju.