Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1972

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Viena praktiska lieta, ko es noteikti gribu izdarīt mūsu pašvaldībā ir labklājības, kura sevī ietver veselību, izglītību un sociālo nodrošinātību, veiksmīga un progresīva attīstība.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu, iedzīvotājus ar zemu un vidēju izglītību un ekonomiski aktīvos un neaktīvos iedzīvotājus.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs augstākās izglītības un veselības aprūpes pozitīvā attīstība jaunajā novadā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola 2008 profesionālais maģistra grāds skolvadībā
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2004 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vēstures un kultūras vēstures skolotājs”
Augstākā Rēzeknes Augstskola 2003 Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē
Место работы Должность
Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktore
Jēkabpils 2.vidusskola skolotāja