Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1979

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Dzīvojamā fonda paplašināšana un jaunu speciālistu piesaiste veselības aprūpē, izglītībā, kultūrā.
Pilnveidotu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem un sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Veselības aprūpes kvalitāte, tūrisma attīstība, novada vides sakārtošana
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Baltijas krievu institūts, tiesību zinātņu fakultāte 2005 jurists
Место работы Должность
Krustpils novada bāriņtiesa bāriņtiesas locekle