Самоуправлений выборы 2021

"Kustība "Par!"", Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Sniedze Brakovska 1980 Carnikavas novada dome
2. Mārtiņš Spravņiks 1988 SIA "Baltsum"
3. Toms Ceļmillers 1981 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
4. Kārlis Spravņiks 1989 PSIA “Vangažu Avots”
5. Elīna Ozola 1984 SIA "Hepsor"
6. Klinta Gangnuse 1989 Privātā pirmsskola "Patnis"
7. Mārtiņš Balodis 1974 Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvalde
8. Inga Grigaļuna 1982 Privātā pirmsskola "Patnis" Ādažu filiāle
9. Kaspars Kviesis 1981 AS "TV Play Baltics" Latvijas filiāle
10. Ilmārs Reinholds Drēziņš 1930 Rīgas pilsētas Mājokļa un vides departaments
11. Normunds Gaigals 1970 SIA “Garog”
12. Renāte Cāne 1957 Vidzemes Augstskola
13. Aldis Šēnbergs 1994 Skaņas biedrība
14. Larisa Missa 1966 SIA "Milaris"
15. Sanita Kronberga 1984 Ādažu vidusskolas sākumskola
16. Jānis Briedis 1971 Latvijas Universitātes Zinātnes departaments
17. Elīna Pakava 1987 SIA "Tirdzniecības nams Kurši"
18. Ģirts Dubkēvičs 1993 Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Программа партии
Padarīsim Ādažu novadu par labāko dzīvesvietu Latvijā.

Izmantosim Eiropas Savienības zaļā kursa iespējas, lai audzētu novada attīstības jaudu.

Veidosim Ādažu novadu par vietu, kur:
• grib dzīvot jaunās ģimenes, jo šeit ir droša vide un laba izglītība;
• rūpējas par senioriem, maznodrošinātajiem un personām ar īpašām vajadzībām;
• attīstās uzņēmējdarbība, radot ilgtspējīgas darba vietas un pakalpojumus;
• par novada attīstības jautājumiem ir iespēja lemt pašiem iedzīvotājiem;
• tiek īstenota zaļa un unikālo dabas bagātību saudzējoša politika.

Veidosim dabisku sinerģiju ar mūsu kolēģiem Latvijas valdībā, Eiropas Komisijā un Rīgas domē, lai mūsu iedzīvotāju intereses tiktu pārstāvētas visaugstākajā līmenī. Mēs esam par cieņpilnu dialogu. Liksim lietā mūsu zināšanas un ietekmi, lai piesaistītu līdzekļus no Eiropas atveseļošanas finansējuma un ES struktūrfondiem, ieguldot tos novada attīstībā.

Mūsu komandas darbi un ieceres:

Dzīves vide

1. Veidosim drošu velo un gājēju ceļu tīklu, kas savienos novada teritorijas. Lai bērni no Kalngales var doties ar velosipēdu uz skolu Carnikavā, iedzīvotāji no Carnikavas vai Kadagas var braukt ar velosipēdu uz darbu Ādažos, māmiņas ar ratiem var droši pārvietoties no Ādažiem līdz Siguļiem.
2. Gādāsim par drošu pārvietošanos novada ielās un ciemos, tai skaitā nodrošināsim loģisku gājēju pāreju izbūvi visā novadā; veicināsim drošību Dzirnupes ielā Gaujā un Siguļos, Vanagu ielā Kalngalē, Mežciema ielā Garciemā; Podniekos ieviesīsim ātruma ierobežojumus un gājēju celiņus; uzstādīsim nožogojumus Draudzības ielā Ādažos.
3. Atbalstīsim Eimuru ceļa asfaltēšanu, lai izveidotu savienojumu starp Kalngali, Garciemu un Ādažiem.
4. Nodrošināsim ērtu, lētu un biežu vietējo sabiedriskā transporta satiksmi starp ciemiem.
5. Uzlabosim ceļu segumu un ielu apgaismojumu visos novada ciemos.
6. Gādāsim par gaumīgu vidi, dizainu un arhitektūru novadā.
7. Veicināsim kvalitatīvu primāro un sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā, tostarp jaunu ģimenes ārstu prakšu vietu izveidi.
8. Izveidosim modernus bērnu laukumus Kadagā, Garupē un citur.
9. Nodrošināsim ilgtspējīgu, uz zinātnes apsvērumiem balstītu dabas vērtību apsaimniekošanu.
10. Saudzējot dabas vērtības, attīstīsim Piejūras dabas parku un Gaujas piekrasti, veicinot dabas taku izveidi un pilnveidojot aktīvās atpūtas iespējas.
11. Padarīsim novadu drošāku, izveidojot papildu policijas vienības un ieviešot Eiropā populāro “kaimiņu drošības” sistēmu, kurā kaimiņi uzrauga savu apkārtni.
12. Veidosim stāvparkus auto un velo transportam.
13. Attīstīsim elektroauto uzlādes vietas un nodrošināsim velo pašremonta punktus.
14. Veidosim dzeramā ūdens uzpildīšanas punktus novadā.

Izglītība

1. Visiem bērniem nodrošināsim vietas pašvaldības bērnudārzā. Ja ģimene savam bērnam izvēlas privāto bērnudārzu, piešķirsim pienācīgu līdzfinansējumu.
2. Iestāsimies par bērnudārza izveidi Kalngalē vai Garciemā.
3. Gādāsim, lai novada pedagogu un viņu palīgu atalgojums būtu virs valstī esošā vidējā līmeņa.
4. Rūpēsimies, lai tiktu mazināta bērnu savstarpējā agresija. Pašvaldība ieņems proaktīvu nostāju, lai visi bērni justos droši. Nevienu nedrīkst nosodīt, atstumt vai pazemot viņa izskata vai atšķirību dēļ.
5. Kopā ar policiju veiksim preventīvus darbus, novēršot atkarību izraisošu vielu izplatību mūsu skolās.
6. Veicināsim skolu dalību dažādos projektos (Mācībspēks, Erasmus+, Comenius u. c.), lai bērni iegūtu modernu izglītību.
7. Rosināsim Ādažu vidusskolai kļūt par ģimnāziju. Carnikavas pamatskolu veidosim par labāko Pierīgā.

Uzņēmējdarbība

1. Atbalstīsim vietējo uzņēmēju intereses un aktīvi sadarbosimies ar novada uzņēmēju biedrību.
2. Veidosim atbalsta mehānismu jaunu, videi draudzīgu uzņēmumu veidošanai un darbavietu radīšanai vietējiem iedzīvotājiem.
3. Piesaistot ES fondu līdzekļus, veidosim koprades telpas uzņēmējdarbības projektiem un jauniešiem.

Pārvaldība

1. Sniegsim mūsdienīgus pašvaldības pakalpojumus ilgtspējīgā dzīves vidē.
2. Veidosim atvērtu un datos balstītu pārvaldi; publicēsim datus, kuru pamatā tiek pieņemti lēmumi.
3. Sadarbosimies ar NVO aktuālo jautājumu risināšanā un veicināsim iedzīvotāju iespējas pieņemt lēmumus.

Mēs esam stratēģiski domājoša, uz sava novada modernu attīstību vērsta komanda ar profesionāļiem, kuri ieguvuši augsta līmeņa izglītību un kuru kompetences aptver visdažādākās jomas. Kopā ar jums mēs padarīsim Ādažu novadu par dzīves kvalitātes ziņā labāko dzīvesvietu Latvijā.