Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1989

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ādažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Palielināt Ādažu NAI kapacitāti.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1. Uzņēmējdarbību – jo rada darba vietas, pievienoto vērtību. Caur IIN paaugstina arī pašvaldības ienākumus, tādējādi ļaujot atbalstīt arī citas sabiedrības grupas.
2. Ģimenes ar bērniem – jo bērni ir nākotne gan valsts, gan pašvaldības līmenī.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Ādažu NAI kapacitātes palielināšana, tādējādi samazinot slodzi uz vidi, kā arī radot iespējas uzņēmējdarbības paplašināšanai (novada centrā).
Publisko sporta un aktīvās atpūtas laukumu izveide/atjaunošana/attīstība novada apdzīvotajās vietās.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Biznesa skola 2016 MBA (Master of Business Administration)
Augstākā Latvijas Universitāte 2012 Maģistra grāds finanšu vadībā ar finanšu analītiķa kvalifikāciju
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2009 Bakalaura grāds vadībā
Место работы Должность
PSIA “Vangažu Avots” Valdes priekšsēdētājs
PSIA “Vangažu Namsaimnieks” Valdes loceklis
Inčukalna novada dome Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs