Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Образование Место работы Анкета Соцсети
Kaspars Ģirģens 1985 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāts
Roberts Spručs 1972 Augstākā Latvijas Republikas Labklājības ministrija,
Parlamentārais sekretārs
Beata Jonite 1995 Augstākā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija,
Ministra padomniece
Aivars Geidāns 1985 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāts
Ieva Treice-Puriņa 1988 Vidējā SIA SunRent LV,
Mārketinga direktore
Maksims Bartuševičs 1983 Augstākā SIA "ENERGOSERT",
Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā
Anna Āboliņa 1987 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāta palīgs
Artūrs Homins 1991 Vidējā Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”,
Projektu asistents
Uģis Jankavs 1956 Augstākā MILANORIGA SIA,
Valdes priekšsēdētājs
Toms Andersons 1989 Augstākā IK 2T SERVISS,
Īpašnieks
Iveta Ziemele 1987 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāta palīgs
Agnese Zaļakmentiņa 1976 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāta palīgs
Zane Bērziņa 1986 Augstākā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Raccoon Serviss,
Valdes priekšsēdētāja
Ainārs Vilciņš 1966 Vidējā SIA "YOURTIME",
Valdes loceklis, īpašnieks
Kristaps Jēkabsons 1996 Vidējā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI",
Menedžeris, kokmateriālu uzmērītājs
Krišs Lipšāns 1990 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Konsultants
Программа партии
Latvijai jāuzņemas lielāka iniciatīva Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību un attīstības kontekstā. Politiskās partijas “KPV LV” (turpmāk – KPV LV) mērķis panākt vienlīdzīgi pozitīvus dzīves apstākļus visiem ES iedzīvotājiem.

Eiropa tās iedzīvotājiem
KPV LV veicinās Latvijas aktīvu dalību Eiropā, pastāvošā uz tādiem principiem un vērtībām kā atbildība, tiesiskums, brīvība, drošība, cilvēktiesības un solidaritāte starp cilvēkiem. KPV LV ir par demokrātisku, caurspīdīgu un efektīvu ES pārvaldību, stiprinot tās nozīmi svarīgos kopīgajos jautājumos, bet atstājot mazāk svarīgos jautājumus katras ES dalībvalsts atbildībā.

Drošība un tiesiskums
Nelegālā migrācija, ieroču, narkotisko vielu un cilvēku tirdzniecība, kontrabanda un kiberuzbrukumi ir tikai daļa no ES drošības jautājumiem. ES uzdevums ir aizsargāt Eiropas iedzīvotājus un to vērtības. KPV LV mērķis stiprināt ES ārējo robežu un Latvijas austrumu robežas drošību, lai mazinātu nelegālās migrācijas un kontrabandas riskus.

Eiropas ārējās attiecības
KPV LV atbalstīs ES attīstības, sadarbības un politiskā dialoga turpināšanu ar citām pasaules valstīm un reģioniem, paplašinot un padziļinot ES un partnerības valstu savstarpējās politiskās un tirdzniecības attiecības, veicinot demokrātiju un labu pārvaldību.

Solidāra un iekļaujoša sabiedrība
KPV LV aizstāvēs vienlīdzību un līdztiesību, aizliedzot jebkādu diskrimināciju, lai ikvienam ES iedzīvotājam būtu tiesības uz vienādu attieksmi, atalgojumu un iespējām nodarbinātībā, sociālajā aizsardzībā un izglītībā, neatkarīgi no nosacījumiem. KPV LV atbalstīs labklājību un iekļaujošas sabiedrības veidošanu ES iedzīvotājiem.

Cilvēks un vide
Vides un sociālie standarti ES līmenī ir stūrakmens labiem dzīves apstākļiem. KPV LV vēlas panākt, lai kvalitatīva pārtika, tīrs ūdens, veselīgi dzīves apstākļi, ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana, kas atbilst vides standartiem, būtu pieejama ikvienam ES iedzīvotājam.

Kultūras saglabāšana
Lai saglabātu valodu kolorītumu digitālajā laikmetā, veicināma mazo ES valodu iekļaušana viedo tehnoloģiju attīstībā. KPV LV par būtisku uzskata ES dalībvalstu kultūru un valodu dažādības veicināšanu, saglabājot un izzinot vēsturi, pilsētas un reģionus, jo šie faktori veidos arī Latvijas identitāti.

Izglītība, prasmes un mobilitāte
Kvalitatīva izglītība nodrošinās ES par konkurētspējīgāko, dinamiskāko un uz zināšanām vērstāko sabiedrību pasaulē. KPV LV liek uzsvaru uz digitālajām prasmēm, tā veidojot ciešāku saiti starp izglītību, tehnoloģijām un inovācijām, kas veicina personu mobilitāti.

Euro, investīcijas un ekonomiskā pārvaldība
KPV LV iestājas par ES monetārās zonas attīstību līdzsvarotā un koordinētā veidā ar stingru plānošanas politiku, tā mazinot ekonomisko koncentrēšanos konkurētspējīgākajos reģionos, bet lejupslīdi citos. KPV LV mērķis ir iegūt ES investoru uzticību Latvijai un tās uzņēmējiem, mazināt ES iedzīvotāju atkarību no kredītiestādēm, bet veicināt mājsaimniecību finansiālo stabilitāti, pārtiekot no pašu gūtajiem ienākumiem.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Latvijas uzņēmumiem jābūt ievērojamai daļai no ES un starptautiskā tirgus. KPV LV uzdevums ir palīdzēt Latvijas jaunajiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem apgūt brīvāku, godīgāku, konkurētspējīgāku un inovācijām bagātāku ES dalībvalstu tirgus.

Darba vietas un izaugsme
KPV LV, atbilstoši Eiropas sociālā modeļa nosacījumiem, veicinās ES dalībvalstu darba vides attīstību, radot godīgu konkurenci, labvēlīgus darba vides nosacījumus un augstu dzīves līmeni. KPV LV ir par brīvu darbaspēka kustību ES, ievērojot dalībvalstu nacionālos, sociālos un kultūras standartus.

Digitālā sabiedrība
Garantējot drošību un privātuma aizsardzību, KPV LV atbalsta digitālo tehnoloģiju attīstību un vienota digitālā tirgus izveidi, īpašu uzmanību pievēršot industriju, uzņēmumu un publiskā sektora digitalizācijai.

Zemkopība
KPV LV stiprinās ES Kopējās lauksaimniecības politikas pasākumus Latvijas zemnieku atbalstam, tāpēc mērķis ir panākt vienlīdzīgus ES atbalsta platībmaksājumus un mazo saimniecību attīstību, ievērojot ekoloģiskus vides pamatnosacījumus.

Enerģētika un klimata pārmaiņas
KPV LV sekmēs ilgtspējīgu vides politiku, ievērojot iedzīvotāju spējas to atbalstīt, un turpinās ES iesākto darbu pie resursu efektivitātes un siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanas. KPV LV veicinās ES iekšējo enerģētisko neatkarību, kā arī dalībvalstu kopējo enerģētisko drošību.

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить