Attīstībai/Par!

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Образование Место работы Анкета Соцсети
Ivars Ijabs 1972 Augstākā Latvijas Universitāte,
Asociētais profesors, Politikas zinātnes bakalaura programmas direktors
Baiba Anda Rubesa 1954 Augstākā Latvenergo AS,
Padomes locekle
Ieva Ilvesa 1977 Augstākā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija,
Nodaļas vadītāja
Jeļena Jesajana 1988 Augstākā Partija “Latvijas attīstībai”,
Ģenerālsekretāre
Marija Golubeva 1973 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Saeimas sekretāra biedre
Ainārs Dimants 1966 Augstākā Biznesa augstskolā „Turība”,
Profesors komunikācijas teorijā
Inese Ikstena 1968 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Deputāte
Artūrs Toms Plešs 1992 Augstākā Latvijas Republikas Saeima,
Saeimas deputāts
Adriana Treikule 1988 Augstākā Eiropas Savienības Delegācija Gabonā, Santome un Prinsipi, Ekvatoriālā Gvinejā un CEEAC,
Starptautiskās sadarbības departaments, Ekonomikas atašejs
Aldis Austers 1973 Augstākā Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Hipofondi”,
Padomes loceklis
Laima Geikina 1961 Augstākā Latvijas Universitāte, Teoloģijas fakultāte,
Vadošā pētniece, profesore
Viesturs Zeps 1981 Augstākā Rīgas Dome,
Deputāts
Ilze Krēsliņa 1967 Augstākā Biedrība ‘’Īrijas Latvijas Tirdzniecības kamera’’,
Valdes priekšsēdētāja
Miks Celmiņš 1993 Augstākā Fonds “Make Room Europe”,
Korporatīvas sociālās atbildības un sabiedrības investīciju vadītājs
Gundars Ostrovskis 1975 Augstākā Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts,
Vecākais ekonomists
Sergejs Akuličs 1985 Augstākā Zāļu valsts aģentūra,
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Программа партии
AR PILNU JAUDU EIROPĀ!

Eiropa ir nogurusi. Tās vecajiem līderiem trūkst izlēmības, drosmes un enerģijas. Šo vājumu izmanto ārējie un iekšējie pretinieki, Eiropu šķeļot. Bet Latvijas interesēs ir vienota Eiropa, kas ir spēcīga plašākā pasaulē.

CILVĒKI. Eiropas attīstību, pirmkārt, noteiks brīvi, radoši, izglītoti un veseli cilvēki. Eiropai ir jādara vairāk izglītības, veselības un sociālajās jomās. Mēs esam par divkāršotu ES budžetu zinātnei, izglītībai un jaunatnes programmām, Eiropas Izglītības fondu, plašāku Erasmus+, Eiropas universitātēm, Eiropas izglītības saturu tiešsaistē. Par vienotu minimālās algas normu, kas ir ne mazāka par pusi no vidējās algas katrā dalībvalstī, un Bezdarba apdrošināšanas fondu, kas krīzes laikā novērš masveida emigrāciju. Par Eiropas Pensiju fondu cilvēkiem, kuri dzīves laikā strādā dažādās valstīs, un ES atbalsta programmu aktīvām vecumdienām.

VĒRTĪBAS. ES ir vērtību savienība. Eiropas naudas ieguldījumi ir jāsaista ar tiesiskumu un demokrātiju dalībvalstīs. Populistiem un autokrātiem ir jārēķinās ar sekām, ja viņi degradēs tiesiskumu un demokrātiju savās valstīs.

INTERESES. ES ir interešu savienība. Visu dalībvalstu kopējās interesēs ir nodrošināt mieru Eiropā un tās apkaimē, atturēt Krieviju, atjaunot ciešāku aliansi ar ASV, spēt konkurēt ar Ķīnu, risināt neregulētās migrācijas pirmcēloņus, noturēt pasaules lielvalstis daudzpusējos nolīgumos, īpaši klimata pārmaiņu, tirdzniecības un ieroču kontroles jomās.

VESELĪBA. Mēs esam par vienotu ES pieeju medikamentu iepirkumiem, lai mazinātu zāļu cenas visās valstīs. Par ES finansētiem medicīniskiem pētījumiem un digitālās veselības aprūpes risinājumiem, kas cilvēkiem ļauj saņemt modernāku aprūpi un nepieciešamās zāles jebkurā Eiropas valstī.

CILVĒCĪBA. Eiropa mums nozīmē atvērtu un iekļaujošu sabiedrību. Mēs esam par labāku vides pieejamību, jaunpienācēju integrāciju, sieviešu tiesībām, ģimeņu līdztiesību un partnerattiecību atzīšanu visās Eiropas valstīs.

IZAUGSMES pamatā ir inovācija, drosme riskēt un patiesi vienots tirgus. Mēs esam par lielāku atbalstu inovācijām, par Eiropas Riska kapitāla fondu, brīvajām digitālās ekonomikas zonām un visu barjeru likvidēšanu ES pakalpojumu un digitālajā vienotajā tirgū. Brīva piekļuve visu ES valstu pakalpojumu tirgiem ir vitāli svarīga Latvijas uzņēmējiem.


E-EIROPA. Vienots digitālais tirgus ir milzu iespēja Eiropai. Mēs esam par būtisku ES atbalstu digitālajai pratībai, superātro 5G tīklu izvēršanai, mašīnintelekta pielietojumiem un superskaitļošanai, kopīgiem Eiropas risinājumiem e-rēķiniem, e-receptēm, e-parakstam, e-ID kartēm.

DROŠĪBAI ir vajadzīga sabiedrības izturība un visaptveroša aizsardzība – ne tikai militārajā, bet arī informācijas telpā, ekonomikā un finansēs. Mēs esam par integrētu ES-NATO struktūru aizsardzībai arī pret nemilitārajiem draudiem, par ES valstu kopīgām militārām vienībām NATO ietvarā, Eiropas Aizsardzības fondu un Kiberdrošības aģentūru, ārvalstu investīciju vētīšanu un kopēju finanšu kontroles dienestu. Mēs esam par Eiropas robežām, kas ir atvērtas talantiem, bet slēgtas nelegālai imigrācijai un noziedzībai. Par kopēju ārējo robežsardzi un Eiropas izmeklēšanas biroju, kurš tieši izmeklē smagus pārrobežu noziegumus. Eiropas valstīm ir jāvelta kopā vismaz 3% no IKP aizsardzībai, diplomātijai un attīstībai.

BUDŽETS. Ir kritiski jāizvērtē ES ieguldījumu reālā atdeve un būtiski jāpārveido arhaiskais un netaisnīgais ES budžets. Mēs esam par būtiski palielinātu ES kopējo budžetu (līdz 1,5% no IKP), kurā ir būtiski samazinātas subsīdijas, bet palielināti ieguldījumi izglītībā, zinātnē, veselībā, drošībā un vidē. Mēs esam par kohēzijas ieguldījumiem reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai (Latvijā – ārpus Lielrīgas) un Rail Baltica izbūvi.

ILGTSPĒJA. Mēs esam par vienotu ES pieeju pārejai uz aprites ekonomiku un klimata pārmaiņu strauju iegrožošanu, par atbalstu bioloģiskai lauksaimniecībai, pārtikas atkritumu samazināšanai, tīrajai enerģijai, mājokļu modernizācijai un bezemisiju transportam.

TAISNĪGUMS. Mēs esam par taisnīgu konkurenci, kuru neizkropļo subsīdijas lielsaimniekiem vai barjeras autopārvadātājiem un pakalpojumu profesionāļiem. Par visu produkta vienādu kvalitāti visu ES valstu cilvēkiem. Par taisnīgiem nodokļiem, no kuriem nevar paslēpties digitālajā pasaulē, ofšoros vai īpašos nodokļu režīmos.


NĀKOTNE. Eiropas Savienības valstīm ir kopā jādara vairāk, tajā skaitā tādās jomās kā izglītība, veselība un aizsardzība. Latvijai ir jābūt Eiropas kodolā, jāsekmē Lielbritānijas atgriešanās un ES tālāka paplašināšana.

Pilnā programma: eiropa.attistibaipar.lv