Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Māris Ganuss 1958 VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs''
2. Muntis Ronis-Skudra 1989 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
3. Reinis Rasa 1977 SIA ''Ventspils Reiss''
4. Balvis Leimanis 1963 AS ''Sadales tīkls''
5. Oskars Junkars 1945 SIA ''Volts-1''
6. Dace Pūpoliņa 1981 Veterinārā privātprakse
7. Marita Lapa 1976 SIA ''Latta''
8. Sandra Citoviča 1978 Ventspils novada sociālais dienests
9. Aleksejs Kovaļevskis 1977 SIA ''Storrent''
10. Ingus Zariņš 1992 SIA ''Bucher Municipal''
11. Sandris Valdemārs 1972 SIA ''Centrālā laboratorija''
12. Kārlis Vočtavs 1993 SIA ''Bāliņi IMTK''
13. Igors Budņēvičs 1972 AS ''Sadales tīkls''
14. Kristaps Gulbis 1989 VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs''
15. Liene Paulauska 1982 Compensa Life Vienna Insurance Group
16. Imants Liepiņš 1981 Ziņu aģentūra AFP (Agence France-Presse), Varšavas birojs
Программа партии
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno jaunības degsmi, ideālismu un prasmi sadarboties. Latviju un mūsu pilsētu gribam redzēt latvisku, sakoptu, ekonomiski augošu un izglītotu. Gribam šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kuri jūtas droši par savu nākotni, bet atceras un ciena kopīgo pagātni.
Ventspils ir sakārtota un skaista pilsēta. Nacionālās apvienības mērķis ir turpināt uzlabot ventspilnieku dzīves kvalitāti latviskā Ventspilī. Strādāsim kopā ar cilvēkiem, kuriem rūp mūsu iedzīvotājs, kuriem ir svarīgi, lai Ventspils attīstītos par daudzpusīgu pilsētu, respektējot katra ventspilnieka nacionālo piederību. Lai īstenotu mērķi, apņemamies strādāt visu ventspilnieku labā, racionāli un ekonomiski pamatoti plānot pašvaldības budžetu, piesaistot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzfinansējumu.

Pārvaldība un sadarbība

Ventspilij jākļūst par uzticamu pilsētu. Ar caurspīdīgu un labas pārvaldības principu ievērošanu mēs to panāksim. Caurskatīsim pašvaldības administratīvos izdevumus, informēsim ventspilniekus par pašvaldības darbu, efektīvi pārraudzīsim pašvaldībai piederošu kapitālsabiedrību darbību. Nacionālā apvienība ir Saeimas koalīcijas partija, tāpēc veidosim saikni un aktīvi sadarbosimies ar valdošo koalīciju.

Tautsaimniecība un pilsētvide

Mūsu lielākā vērtība ir iedzīvotājs! Mēs vēlamies, lai iedzīvotāji izvēlētos šeit palikt un atgriežas visi, kuri aizbraukuši dažādu apstākļu spiesti. Ir jārada tādi dzīves apstākļi, lai jauni un enerģiski cilvēki paliktu dzīvot Ventspilī, radītu šeit ģimenes, veidotu darba vietas. Radīsim draudzīgu vidi mazajam un vidējam uzņēmējam, atbalstīsim vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī amatnieku, mājražotāju, zemnieku un zvejnieku vēlmi tirgot pašu saražoto produkciju Ventspilī. Atbalstīsim sabiedrisko organizāciju darbību, kas vērsta uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Piesaistīsim investorus jaunu darba vietu radīšanai. Rosināsim būvēt pašvaldības dzīvokļus jaunajām ģimenēm, speciālistiem.

Atbalsts ģimenēm

Rosināsim palielināt bērna piedzimšanas pabalstu. Rosināsim nodrošināt skolēnu brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9. klasei. Nodrošināsim visiem Ventspilī deklarētajiem bērniem vietas bērnudārzos. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un darba devējiem turpināsim skolēnu nodarbināšanu vasaras periodā.

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe

Rūpēsimies par pensionāriem un maznodrošinātajiem, atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, aprūpes centrus cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli, piešķirot atlaidi 1991. gada barikāžu un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Veicināsim jauno ārstu piesaisti Ventspilij, tādējādi uzlabojot speciālistu pieejamību.

Izglītība, kultūra un sports

Pašvaldības bērnudārzos un skolās pāriesim uz apmācībām tikai latviešu valodā. Uzlabosim pirmsskolas iestāžu un skolu materiāli tehnisko bāzi. Sekmēsim profesionālo izglītības iestāžu izaugsmi un veicināsim to sadarbību ar darba devējiem, atbalstīsim kvalificēta darbaspēka izglītošanu. Atbalstīsim Ventspils kultūras pasākumus, kas veicina lokālpatriotismu un ventspilnieku radošumu. Sniegsim organizatorisku un finansiālu atbalstu tautas mākslas un profesionālo kolektīvu darbībai. Atbalstīsim sabiedrisko organizāciju darbību, nozīmīgu kultūras, sporta, izglītības un sociālo mērķu īstenošanu. Uzturēsim latviešu tautas vēsturiskās tradīcijas un strādāsim ventspilnieku labā.

Vide, tūrisms

Mūsu iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir svarīga vides kvalitāte Ventspilī. Stiprināsim sadarbību ar valsts iestādēm vides kvalitātes uzlabošanā. Svarīga nozare ventspilniekiem un Ventspils uzņēmējiem ir tūrisms. Atbalstīsim tūrisma infrastruktūras attīstību, lai izbūvētu veloceliņus un dabas takas. Ar plašo, inovatīvo un dažādo kultūras piedāvājumu piesaistīsim gan vietējos, gan ārvalstu tūristus.

Drošība

Vēlamies, lai Ventspils ir droša pilsēta. To nodrošina pašvaldības policija. Rosināsim, lai tās darbiniekiem ir sapratne par sodāmām lietām un preventīviem pasākumiem, lai pārmērīgā centība nepārvēršas par “nedraudzīgu pilsētu” iedzīvotājiem un tās viesiem. Sadarbībā ar Zemessardzi un Jaunsardzi veicināsim nacionālpatriotisko apziņu Ventspils iedzīvotājos.Ventspils ir un būs pilsēta, kurā vēlēsies atgriezties ikviens!