Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1987

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ventspils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Es vēlos lietderīgi pilnveidot un sakārtot novada kultūras infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu, izvērtējot, lai ieguldījumi būtu jēgpilni un laikmetīgi, bet kultūras mantojumu respektējoši.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vēlos panākt, lai pašvaldība priotitāri atbalstītu izglītības, sporta un kultūras nozari, kā arī veicinātu senioru un vecākās paaudzes socializāciju un aktīvu dzīvesveidu, jo, ieejot "sudraba ekonomikā", tas ir sabiedrības kvalitātes priekšnoteikums.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas prioritātes ir apgaismojuma sakārtošana novada perifērijā un ceļu infrastruktūras uzlabošana visā novada teritorijā, izvērtējot prioritātes atkarībā no apdzīvojuma blīvuma, kā arī uzņēmējdarbības potenciāla.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2012 Teoloģija un reliģijas zinātne, maģistrs
Vidējā Ventspils 1. ģimnāzija 2006 Vidējā
Место работы Должность
Ventspils novada pašvaldība Tautas nama vadītāja
LELB Usmas draudze Padomes locekle