Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1979

Гражданство: Latvija

Место жительства: Mārupes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Sakārtot vidi – sākot no atkritumu apsaimniekošanas jautājumu risināšanas, tai skaitā piekrastē, līdz dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī tūristu piesaistei. Lībiešu kultūras mantojuma saglabāšana un uzturēšana
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Prioritāri jādomā par ģimenēm ar bērniem, kā arī jāspēj vairāk izprast ikvienas sabiedrības grupas iespējas un vajadzības novadā, tādēļ atbalsts NVO un vietējo kopienu attīstībai no pašvaldības puses ir būtisks, lai veidotos jēgpilns dialogs.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Vides un sadzīves sakārtošanā novadā ietilpstošajā Lībiešu krasta ciemu teritorijā un piekrastes teritorijās, kā arī dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, kopšanā un popularizēšanā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Tartu Universitāte 2005 Somugristika un igauņu filoloģija
Место работы Должность
SIA "PIZĀ" valdes priekšsēdētāja