Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1979

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ventspils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Veikt funkciju auditu, ieviest darbinieku novērtēšanu, lai veidotu efektīvu administrāciju, atalgojumu samērojot ar veikto darbu. Izbeigt sistēmu, kur politiska lojalitāte varai dod iespēju turēties amatā, bet strādāt neprofesionāli. Motivēt pārējos.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem, kā arī mazos un vidējos uzņēmējus, jo veiksmīgi uzņēmēji, jaunās ģimenes, kuras dzīvo novadā, ir pamats arī pārējo sabiedrības grupu, tai skaitā senioru labklājībai un sociālekonomiskajai attīstībai.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Dzīvojamā fonda atjaunošanā pagastos (arī energoefektivitātes paaugstināšanā), piemēram, Tārgalē, Ugālē. Ceļos uz perifērijām (piejūru), kur ir apdzīvotība vai uzņēmumi, kā arī pagasta centros, kur ir potenciālas apbūves teritorijas.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Stradiņa universitāte 2004 Politikas zinātne
Vidējā Ugāles vidusskola 1998 vidējā
Место работы Должность
Biedrība "SIETS" valdes priekšsēdētāja
Biedrība "POPES MUIŽA" valdes locekle
Ventspils novada dome deputāte
Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas zinātņu fakultātes laborante