Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1973

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ventspils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Nepieciešams paplašināt mājokļu piedāvājumu. Jāsakārto nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas, kas šobrīd degradē vidi vairākos pagastos.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Atbalsts jāsaņem katram novada iedzīvotājam, īpaši neizdalot prioritāras grupas. Jāuzlabo komunikācija starp novada pašvaldību un iedzīvotājiem, lai sadzirdētu viņu vēlmes un vajadzības.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Pašvaldības ceļu rekonstrukcija, sakārtošana.
Apdzīvoto vietu vides labiekārtošana un mājokļu siltināšana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Liepājas pedagoģiskā augstskola 1996 Sākumskolas skolotājs, latviešu valodas un literatūras skolotājs
Augstākā Liepājas pedagoģijas akadēmija 2005 Krievu valodas skolotājs
Место работы Должность
Tārgales pamatskola Direktore