Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1969

Гражданство: Latvija

Место жительства: Valmieras novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Novada ceļu un ielu uzlabošana un uzturēšana, tai skaitā dzīvojamo zonu sakārtošana.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Sociāli mazaizsargātās grupas - vientuļie pensionāri, audžuģimenes un daudzbērnu ģimenes. Darbu ar jaunatni - NVO, kas īsteno darbu ar jauniešu audzināšanu: Jaunsardzei, Skautiem un gaidām, Mazpulkiem u.c.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Saimnieciskās darbības veicēju vides attīstība, veicinot darba vietu radīšanu. Kvalitatīva izglītība tuvāk dzīvesvietai atbilstoši vecuma posmam, nodrošinot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2002 izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Augstākā Rīgas Tehniskā universitāte 1993 inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinībās, sistēmtehnikas inženieris
Место работы Должность
Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Viestura vidusskolas direktors
Valmieras pilsētas pašvaldība deputāts
Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija” vienības priekšnieks
Biedrība "Valmieras 4. kājnieku pulka pieminekļa fonds" valdes loceklis