Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Iveta Ziemele 1987 Politiskā partija "KPV LV"
2. Anita Geidāne 1963 Vokālā studija ‘’Varavīksne”
3. Aldis Šenbergs 1970 Iekšlietu ministrijas sistēmas izdiena
4. Mārīte Zaļuma 1983 Engures pašvaldība
5. Līva Ābele 1996 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta klubs "Centrs""
6. Eka Svarkovska 1994 Mājsaimniece
7. Valentīna Legzdiņa 1949 Pensionāre
8. Reinis Immermanis 1991 Bezdarbnieks
9. Kitija Švīgere 1973 Kandavas novada dome, Amatniecības centrs
10. Toms Birznieks 1990 SIA "Verģi z/k Unions"
11. Ervīns Jakovļevs 1983 Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme
12. Iveta Samiņa 1982 SIA "Linda-1"
13. Jānis Raginskis 1984 Bezdarbnieks
14. Līga Riekstiņa 1974 Pašnodarbināta persona
15. Monta Dāboliņa 1995 Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests"
16. Andris Jermuts 1983 Rīgas pašvaldības policija
17. Sanita Briede 1971 Engures novada Smārdes un Lapmežciema pamatskola
18. Airisa Liepiņa 1959 SIA "Zanda L"
19. Jolanta Kraukle 1966 Engures pagasta pārvalde
Программа партии
Politiskās partijas KPV LV/ PCL Vēlēšanu programma

Tukuma novads apvieno unikālas un neatkārtojamas pilsētas, pagastus, ciemus, kur katram iedzīvotājam ir lepnums par savu identitāti. Ir svarīgi to nepazaudēt.

Mēs, Tukuma novada domes deputātu kandidāti, veidosim novadu par iemīļotu vietu, kur dzīvot, justies droši, strādāt, nodarboties ar uzņēmējdarbību, veidot ģimeni, audzināt bērnus un pavadīt savu brīvo laiku!

Ar atbildību pret ikvienu Tukuma novada iedzīvotāju, plānojam:

Uzlabosim izglītības un kultūras iespējas novadā:
• Strādāsim pie mūsdienīgas izglītības visā novadā, piesaistot jaunos speciālistus izglītības iestādēs.
• Saglabāsim katra novada un pagasta unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, ņemot vērā tradīcijas un identitāti.
• Atbalstīsim iedzīvotāju ierosinājumus kultūras dzīves dažādošanai, atbalstīsim amatieru kolektīvu darbību.
• Veicināsim izglītības iestāžu savstarpēju sadarbību un komunikāciju, lai radītu pēc iespējas labvēlīgākus apstākļus bērniem apmeklēt sev interesējošas nodarbības
• Izstrādāsim reālu un iedzīvotāju prasībām atbilstošu izglītības attīstības plānu, kas balstīts uz bērnu un viņu vecāku vajadzībām.
• Veiksim izglītības iestāžu modernizāciju.
• Piesaistīsim bērnu attīstības speciālistu terapijas centram, kā arī atbilstošu telpu izveidi Kandavā, Engurē un citviet.

Veicināsim sporta aktivitātes un paplašināsim iedzīvotāju veselības un sociālās aprūpes iespējas:
• Iniciēsim un veidosim jauniešu centru Pūrē un citviet.
• Sniegsim atbalstu komandu un individuālajiem sporta veidiem.
• Uzlabosim sociālā pakalpojuma pieejamību vadoties pēc iedzīvotāju pieprasījuma.
• Papildināsim un uzlabosim esošos sociālās palīdzības pakalpojumus.
• Nodrošināsim sporta, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu pieejamību senioriem atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim katrā no pagastiem, nodrošinot ar pienācīgām telpām un nepieciešamo aprīkojumu.
• Rīkosim ģimeņu novada sporta spēles.
• Pašvaldības dzīvokļu piešķiršanā dosim priekšroku daudzbērnu ģimenēm un vientuļajiem vecākiem ar nepilngadīgiem bērniem.

Lai uzlabotu vides pieejamību un infrastruktūru novadā:
• Pilsētvidi veidosim tā, lai tā atbilstu vietu vēsturiskajam raksturam.
• Atbalstīsim bioloģiskās un ekoloģiskās saimniekošanas veidus.
• Rūpēsimies par atkritumu apsaimniekošanu un apkārtējās vides tīrību
• Nodrošināsim valsts un pašvaldību iestāžu piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kur tas līdz šim nav atrisināts.

Lai sekmētu uzņēmējdarbību novadā:
• Sagatavosim novada sniegto attīstības iespēju, infrastruktūras un resursu datu bāzi, kura būs viegli pieejama jebkuram interesentam.
• Rūpēsimies par uzņēmējiem un darbiniekiem pievilcīgas vides un infrastruktūras izveidošanu un ilgtermiņa skatījumu tā uzturēšanā.
• Strādāsim pie iedzīvotājiem pieejamas pasažieru pārvadājumu sistēmas uzlabošanas novada teritorijā un starpilsētu maršrutu auzlabošanas.

Lai sekmētu Tukuma novadā tūrismu un tā attīstību:
• Izveidosim gājēju un velo ceļus:
- Milzkalne – Tukums
- Kandavā, ceļa posmā Kūrorta iela – Ozolāju Estrāde.
- Tukums – Tume
- Citviet, kopā ar iedzīvotājiem un speciālistiem izvērtējot esošās iespējas.
• Atbalstīsim tūrisma objektu un saistītās uzņēmējdarbības attīstību visā novadā.

Novada drošības sekmēšanai:
• Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti visā novada teritorijā.
• Apdzīvotajās vietās nodrošināsim apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.
• Realizēsim satiksmes drošības plānu visā novadā, lai iedzīvotāji justos droši.
• Atbalstīsim brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību. Veicināsim nolietotās VUGD tehnikas atjaunošanu.

Uzlabosim pārvaldes darba kvalitāti:
• Izveidosim efektīvu, iedzīvotājiem pieejamu, novada pārvaldi un skaidri noteiksim katras amatpersonas pienākumus un tiesības.
• Novada budžetu veidosim balstoties uz novada attīstības plānā paredzēto, vismaz trīs gadu perspektīvā, nodrošinot ilgtspējīgu novada attīstību.
• Nodrošināsim, ka visas pašvaldības iestādes iedzīvotājiem ir vienkārši sasniedzamas, izveidojot īpašu telefona līniju un e-pastu iedzīvotāju vajadzību, ierosinājumu, kā arī sūdzību uzklausīšanai.

Veidosim iedzīvotājiem pieejamus komunālās saimniecības pakalpojumus:
• Uzlabosim pašvaldības dzīvokļu tehnisko stāvokli. Efektivizēsim komunālos pakalpojumus, veicot tarifu un pakalpojumu auditu un pārskatīšanu.
• Atbalstīsim iedzīvotāju īpašumu pieslēgšanu ūdens un kanalizācijas sistēmām.
• Sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām un iespēju robežās atbalstīsim to darbību, ja tās darbība tiks vērsta iedzīvotāju labklājībai un sadarbībai.