Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1990

Гражданство: Latvija

Место жительства: Smiltenes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Dzīvojamā fonda paplašināšana, atjaunojot degradētās teritorijas vai izbūvējot jaunas ēkas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Jauniešu iesaiste vietējās kopienas nostiprināšanā un attīstībā; uzņēmējdarbības vides uzlabošana īpaši amatnieku, mājražotāju, mikro un mazo uzņēmēju darbības attīstīšanai (koprades telpas, darba telpas, uzņēmējdarbības konsultācijas).
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Viedrades centra attīstīšana Smiltenē; ceļu infrastruktūras uzlabošanas turpināšana Smiltenes novadā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Rīgas Tehniskā universitāte 2013 Uzņēmējdarbības loģistika
Место работы Должность
SIA Latwing Valdes locekle
SIA Ceļinieks 2010 Loģistikas speciālists