Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1978

Гражданство: Latvija

Место жительства: Smiltenes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izstrādāt novada izglītības (Mūžizglītības) stratēģiju, kur ir atrunātas visu iesaistīto pušu stiprās un vājās puses, vadlīnijas, prioritātes, attīstības virzieni utt.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Sociāli mazaizsargātās grupas. Izglītības nozari.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
* Sociālo pakalpojumu pieejamība ik vienam novada iedzīvotājam (perifērijā).
* Estrādes renovēšana, labiekārtošana Apē, Smiltenē (novada centrā un perifērijā.)
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Daugavpils Universitātes profesionālās izaugsmes centrs 2019 Pedagogs karjeras konsultants (individuālās konsultēšanas kompetenču apguve)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 2016 Pedagogs karjeras konsultants
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2008 Skolvadība
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2004 Sociālo zinību skolotāja kvalifikācija ar papildspecialitāti matemātikas skolotājs pamatskolā
Vidējā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 1997 Vispārējā vidējā izglītība
Pamata Mežgaļu pamatskola 1994 Vispārējā pamatizglītība
Место работы Должность
Apes novada dome Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotāja
Smiltenes novada dome Pedagogs, karjeras konsultants
Biedrība "Apes Attīstības Atbalsta klubs" Valdes priekšēdētāja
Biedrība "Alūksnes Lauku partnerība" Projektu vērtēšanas komisijas locekle