Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1986

Гражданство: Latvija

Место жительства: Cēsu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Visā jaunā novada teritorijā izvietot jaunus un uzlabot esošos bērnu rotaļu laukumus, tostarp daudzdzīvokļu namu pagalmos; izveidot jauniešu aktīvās atpūtas vietas ar WIFI pārklājumu un sporta laukumus, kuros ir daudzveidīgas sportošanas iespējas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Man svarīgs ir ikviens iedzīvotājs un prioritāri tās ir mazaizsargātās sabiedrības grupas - bērni, jaunieši un seniori.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Perifērijā - izveidots transporta tīkls, kas savieno jaunā novada apdzīvotās vietas; labiekārtota vide.
Centrā - multifunkcionāla ledus halle, kas nodrošinās darba vietas, sportošanas iespējas, kā arī finansiālu pienesumu pašvaldībai nākotnē.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Ogres Profesionālā vidusskola 2006 Lietišķo datorprogrammu tehniķis
Место работы Должность
Mores pamatskola Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā jomā, pedagogs, skolas padomes pārstāvis
LIZDA Mores pamatskolas pirmorganizācijas vadītājs