Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Saldus novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Pašvaldībai, sadarbojoties ar uzņēmējiem atrast risinājumu lauku ceļu sakārtošanai. Svarīgi ir atrast abpusēji pieņemamus risinājumus. Esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Prioritāri jāatbalsta NVO, jo biedrības aptver ļoti plaša iedzīvotāju loka intereses - sabiedriskās, sporta, kultūras, sociālās. Īpašu atbalstu vēlētos inovatīvajiem tūrisma piedāvājumiem.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Pirmā - multifunkcionāla kultūras telpa Saldū, lai novada iedzīvotājiem būtu iespēja tur noskatīties teātra izrādes, kino, labi pavadīt brīvo laiku Otrā - atbalsts uzņēmējiem - ar infrastruktūru, konsultatīvu atbalstu, interešu pārstāvniecību!
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2021 Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, kvalifikācija - uzņēmuma vadītājs
Место работы Должность
BUTS (mācību centrs), SIA Saldus filiāles vadītājs
Nord Amber, SIA Valdes loceklis