Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ludmila Fedorkova 1968 Salaspils novada dome
2. Aleksejs Urbanovičs 1989 SIA "Blue Bridge technologies"
3. Svetlana Pučko 1981 SIA "DHB SERVISS"
4. Ludmila Jentkiene 1965 TN 2000
5. Vitālijs Kuzmins 1977 UAB Kesko Senukai Digital
6. Norberts Petrovskis 1953 Latvijas tirdzniecības Flotes Jūrnieku arodbiedrība (LTFJA)
7. Germans Šteinbuks 1967 SIA Bruklinas Tilts
8. Anastasija Luņina 2000 Studente
9. Tamāra Lozovska 1953 k/n “Salaspils”
10. Svetlana Martjanova 1943 Pensionāre
11. Marina Gluškova 1964 Pašnodarbināta persona
12. Karina Tugova 1970 Salaspils invalīdu biedrība
13. Jūlija Koļesova 1984 SIA InCredit Group
14. Aleksandrs Seļezņovs 1993 SIA MALE GROOMING
15. Pāvels Spiridovskis 1978 SIA “Autobodyshop”
Программа партии
SDP „SASKAŅA” 2021. gada
Salaspils novada domes vēlēšanu PROGRAMMA.
Mēs nemainām savu galveno mērķi, kas ir mūsu novada iedzīvotāju labklājība, dzīves un darba apstākļu uzlabošana un ienākumu paaugstināšana. Mēs piedāvājam visām politiskām partijām strādāt kopā, lai mūsu novadā būtu saskaņa, godaprāts un taisnīgums risinot jebkuru jautājumu.
Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” programma ir turpinājums visam līdz šim paveiktajam šajā Salaspils novada domes sasaukumā. Partijas biedri uzskata par savu misiju radīt novadā labiekārtotu un skaistu dzīves vidi, kurā būtu patīkami dzīvot visu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Mūsu darba galvenais stratēģiskais mērķis pašvaldības darbā ir padarīt novadu maksimāli ērtu un patīkamu tās nodokļu maksātājiem. Mēs iestājamies par budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu. Uzskatām, ka efektīva budžeta līdzekļu un investīciju izmantošanas kontroles sistēmas izveidošana ļaus sasniegt visus mūsu nospraustos mērķus. Pārdomāta finanšu politika ļaus palielināt finansējumu sociālajām programmām pilsētas un novada attīstībai un labiekārtošanai.
1. Infrastruktūras attīstības jomā:
• Veicināt jauno ciematu infrastruktūras attīstību.
• Uzlabot ielu un ceļu stāvokli, sakārtot Salaspils pilsētas apkaimju mazās ielas.
• Atbalstīt māju apsaimniekotaju iniciatīvu māju renovācijai.
• Iepazīstināt iedzīvotājus ar energoefektivitātes paaugstināšanas programmas iespējām.
• Atbalstīt Nometņu ielas, Lielās Lazdu ielas, Park & ride izbūve un veloceliņa izbūvi (lai savienotos ar Rīgas veloceliņu).
• Atbalstīt pilsētvides attīstību - pilsētas centrālā laukuma projekta izstrādi un realizāciju.
• Attīstīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru.
• Izmantot “Rail Baltica” sniegtās iespējas.
• Atbalstīt atkritumu šķirošanas laukumu izbūvi.
• Atbalstīt Pierīgas tūrisma nozares sadarbības pasākumus vietējo un ārvalstu viesu piesaistei.
2. Kultūras, izglītības un sporta jomā:
• Atbalstīt jaunās ģimenes.
• Atbalstīt ledus halles būvniecību.
• Atbalstīt kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūvi.
• Atbalstīt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību, lai veicinātu bērnudārzu rindu problēmas atrisinājumu
• Veicināt sporta laukumu daudzuma palielināšanu pilsētā, t.s. speciālo laukumu ierīkošana volejbolam, basketbolam, hokejam u.c. Tas sekmētu ne tikai jaunatnes iesaistīšanu sporta aktivitātēs, bet ļautu uzturēt sportisku garu un veselību visiem salaspiliešiem.
• Turpināt sniegt atbalstu bērnu rotaļu laukumu līdzfinansēšanai daudzdzīvokļu māju pagalmos.
• Veicināt jaunu novada ciematu iedzīvotāju integrāciju sociālajā, ekonomiskajā un kultūras vidē.
3. Uzņēmējdarbības attīstības jomā:
• Nodrošināt godīgas konkurences attīstību pašvaldības iepirkumos.
• Vispusīgi atbalstīt uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības pieaugumu, radīt investoru piesaistes mehānismu.
• Veicināt novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.
• Sadarbībā ar novada iedzīvotājiem strādāt, lai paaugstinātu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
4. Sociālā sfēras un veselības aprūpes jomā:
• Saglabāt un palielināt esošos pabalstus un atbalsta formas.
• Izstrādāt atbalsta programmu jaunajām ģimenēm un studentiem, kas varētu mazināt jaunatnes aizplūšanu uz ārzemēm vai citām pašvaldībām.
• Turpināt risināt jautājumus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī atbalstīt to integrēšanos sabiedrībā.
• Atbalstīt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas izbūvi.
• Uzlabot sociālā darba pakalpojumus, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ka arī pakalpojumus personas dzīvesvietā.
• Strādāt pie tā, lai domes elektroniskie pakalpojumi būtu ātrāki, dome sociālajos tīklos un iedzīvotāju līdzdalības platformās veidotu Jauno Salaspili kopā ar salaspiliešiem.
Strādāt tā, lai novada iedzīvotāji un uzņēmēji dzīvotu un strādātu zaļā, labiekārtotā, drošā, uz attīstību un sadarbību tendētā, visām sabiedrības grupām draudzīgā vidē!!!

2021. gada 5. jūnija Salaspils novada pašvaldību vēlēšanās balsojiet PAR SDP “Saskaņa”