Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1983

Гражданство: Latvija

Место жительства: Salaspils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Lielākas pilnvaras vecāku padomēm pirmskolas izglītības iestādēs ēdināšanas jautājumos (ņemt dalību ēdienkartes izstrādē, ēdienkartes apstiprināšanā).
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu bērnu vecākus, vecāku padomes, kas sniedz priekšlikumus par bioloģisko pārtiku un bioloģisko sadzīves ķīmiju pirmsskolas izglītības iestādēs.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Radīt labvēlīgu vidi un atbalstīt daudzdzīvokļu māju būvniecību Salaspils pilsētas teritorijā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2008 Izglītības darba vadītājs un sporta skolotājs pamatskolā
Место работы Должность
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Rīgas HES ūdenskrātuves meliorācijas nodaļas vadītājs