Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Nebars 1985 Salaspils novada dome
2. Miks Balodis 1979 Salaspils uzņēmēju biedrība
3. Ernests Moisejs 1954 Akciju sabiedrība BIOLAT
4. Inga Bite 1981 Pašnodarbinātā
5. Sandijs Krastiņš 1975 Salaspils 1.vidusskola
6. Krists Slokenbergs 1980 SIA "I2"
7. Uvis Briedis 1972 AS „ Virši-A”
8. Ģirts Gailītis 1972 Salaspils kultūras nams
9. Agnese Vilcāne 1983 SIA “iPro”
10. Gvido Kronis 1983 SIA “LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS”
11. Vitauts Budreika 1969 SIA “TTO GROUP”
12. Aleksandrs Astafičevs 1991 Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija
13. Kristīne Rogovska 1978 SIA”Lācīša namiņš”
14. Kaspars Puksts 1983 Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
15. Aldis Tripans 1982 pašnodarbinātais
16. Ginta Eglīte 1978 Latvijas Universitāte
17. Dzintars Priede 1962 SIA J4F
18. Zoja Rimša 1954 Latvijas Politiski represēto apvienība, Salaspils nodaļa
Программа партии
SALASPILS VAR VAIRĀK!

Salaspils novada pašvaldības četru gadu budžets ir vairāk kā100 miljoni eiro. Neskatoties uz ievērojamiem finanšu līdzekļiem pašvaldības rīcībā, pēdējo četru gadu laikā būtiskus uzlabojumus varam skaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Nesamērīgi lieli naudas līdzekļi tiek tērēti birokrātiskā aparāta uzturēšanai un dažādām ārišķībām, lai izrādītos, nevis reālu problēmu risināšanai.

Lai apturētu lejupslīdi, Salaspils neiestigtu stagnācijā un iespējami ātri atgrieztos uz izaugsmes ceļa, esam apvienojuši trīs politisko partiju spēkus vienotā komandā, piedāvājot kopēju redzējumu par prioritātēm un turpmākajos četru gados veicamajiem darbiem Salaspils iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai.


VAIRĀK ATVĒRTĪBAS UN SADARBĪBAS

1) Salaspils novada domē no dažādām politiskām partijām tiks ievēlēti 15 deputāti. Visi ar zināšanām, idejām un vēlmi kalpot Salaspils cilvēkiem. Neizniekosim šo cilvēku potenciālu – visiem Salaspils novada domes deputātiem nodrošināsim vienlīdzīgas iespējas darboties Salaspils novada iedzīvotāju labā. Neuzspiedīsim vienu viedokli, izskatīsim alternatīvas un izvēlēsimies efektīvākos risinājumus.

2) Veicināsim dzīvu diskusiju ar Salaspils novada iedzīvotājiem savlaicīgi – jau pirms lēmumu pieņemšanas. Ieviesīsim jaunu formātu, kā tiek izvērtēti dažādi projektu konkursi – arī iedzīvotājiem tiks dotas balsstiesības, nosakot atbalstāmos projektus un iniciatīvas.

3) Nodrošināsim regulāru un aktīvu sadarbību ar Rīgu un kaimiņu novadiem, lai realizētu savienotu veloceliņu projektus, sabiedriskā transporta maršrutus, kopīgus satiksmes risinājumus un citus projektus. Regulāri informēsim Salaspils iedzīvotājus par sadarbību ar Satiksmes ministriju, Rail Baltica projekta vadību u.c. institūcijām, kas realizē projektus Salaspils novada teritorijā.


VAIRĀK TAISNĪGUMA

4) Samazināsim birokrātisko slogu, izmantojot IT risinājumus un optimizējot pārvaldes procesus, piemēram, daudzbērnu ģimenei vairs nevajadzēs katru gadu pašvaldībai apliecināt, ka tā ir daudzbērnu ģimene. Arī citos jautājumos pašvaldība vairs nepieprasīs informāciju, kas tai jau ir pieejama. Reaģēsim uz katru jautājumu, kas rada neērtības vai sagādā problēmas Salaspils iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

5) Salaspils iedzīvotāji netiks sodīti par pašvaldības neizdarībām vai kļūdainiem lēmumiem. Pašvaldības policija būs sabiedrotais iedzīvotājiem, nevis sodu iekasēšanas dienests.

VAIRĀK REĀLAS RISINĀŠANAS

6) 2023. gadā tiks pabeigts dzelzceļa staciju modernizācijas projekts. Prognozējami vilcienu kustība būs vēl intensīvāka. Lai novērstu lielu, nebeidzamu auto sastrēgumu pie dzelzceļa pārbrauktuves:
-nekavējoties īstenosim Lielās Lazdu ielas izveidi;
-uzsāksim dzelzceļa šķērsojuma izveidi zem vai virs sliežu ceļiem.

7) Aktīvi risināsim un uzlabosim iebraukšanu Salaspilī no Rīgas-Daugavpils šosejas, izbraukšanu uz to, un drošu tās šķērsošanu visiem satiksmes dalībniekiem.

8) Izvērtējot finanšu iespējas un alternatīvas, īstenosim infrastruktūras projektus, kas iekļauti Salaspils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025. gadam investīciju plānā. Īpaša uzmanība tiks veltīta ciemu transporta infrastruktūras sakārtošanai.

9) Covid-19 pandēmija beigsies, un četru gadu laikā atgriezīsies ierastā dzīve, bet Salaspilī akūti trūkst publiskās infrastruktūras. Lai ātri reaģētu uz iedzīvotāju vajadzībām socializēties, izglītoties, nodarboties ar hobijiem, veltīt laiku sportiskām aktivitātēm, atpūtai un izklaidei, izvērtēsim LU Bioloģijas institūta un bijušā veikala SELVER ēkas iegādes un pielāgošanas iespējas.


VAIRĀK AKTIVITĀŠU

10) Izveidosim multifunkcionālu centru ar telpām mēģinājumiem un pasākumiem, izglītojošām aktivitātēm, hobiju apgūšanai un tehniskai jaunradei, ar koplietošanas biroja telpām un aktivitāšu zonu mazākiem bērniem.

11) Sekmēsim iedzīvotāju interešu grupu un nevalstisko organizāciju aktivitāti.

12)Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus. Ieviesīsim regulārus projektu konkursus profesionāliem kultūras pasākumu organizatoriem, lai novadā būtu vairāk vērienīgu notikumu.


VAIRĀK ATBILDĪBAS

13) Katram projektam un novada attīstības plānā iekļautajai aktivitātei būs ne vien par realizāciju atbildīgā institūcija, bet arī konkrēta amatpersona, no kuras prasīsim personīgu atbildību.

14) Atbalstīsim zaļo domāšanu un veicināsim tās ieviešanu ikdienā. Nodrošināsim zaļo iepirkumu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Cienījamie novadnieki, godātie salaspilieši! Negaidiet, ka tāpat vien Salaspils novada dome sāks darboties enerģiski, mērķtiecīgi un efektīvi. Balsojiet par to!