Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Raimonds Čudars 1974 Salaspils novada dome
2. Raivis Anspaks 1980 Salaspils novada dome
3. Malda Caune 1958 Salaspils novada dome
4. Vitālijs Berezņevs 1984 Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils sporta nams”
5. Vera Kalniņa 1956 Salaspils 1. vidusskola
6. Andris Umbraško 1978 SIA "SPORTA TEHNOLOĢIJAS"
7. Elvis Ābeltiņš 1994 AS “Printful Latvia”
8. Jana Kolbina-Birzniece 1994 Rīgas Valdorfskola
9. Ieva Stalidzāne 1984 Salaspils novada dome
10. Valdis Škutāns 1985 Pašvaldības Iestāde “Salaspils kultūras nams”
11. Valdis Razumovskis 1988 Salaspils sporta skola
12. Anna Kavasa 1950 Salaspils novada dome
13. Andrejs Lipinieks 1978 SIA “Parīt būs”
14. Žanna Prošina 1979 SIA “Lattims”
15. Anna Romanova 1975 Salaspils 1. vidusskola
16. Aleksandrs Gusevs 1987 SIA "Gusev"
17. Kaspars Brunovskis 1974 Zemnieku saimniecība "EZERKAULIŅI"
18. Jānis Turlajs 1965 SIA ”Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Программа партии
Ikviens ir svarīgs

Mūsu vērtība ir ikviens Salaspils novada iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma un tautības. Mēs iestājamies par mūsdienīgu, sakoptu un ģimenēm draudzīgu pilsētvidi, veidojot pievilcīgu dzīvesvietu aktīviem cilvēkiem Rīgas pievārtē. Mēs iestājamies par uzņēmējdarbības veicināšanu kā vispārējās labklājības pieauguma avotu. Mūsu panākumu pamatā ir sociāli atbildīga politika ar ticību Latvijas valsts pamatvērtībām!

Sociālā aizsardzība

- Būsim solidāri kopīgo grūtību un pārbaudījumu priekšā. Palielināsim sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu pieejamību. Covid-19 infekcijas apkarošanai nodrošināsim plašas vakcinācijas iespējas. Sniegsim pilnvērtīgu sociālo atbalstu Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko seku mazināšanai.
- Novada senioru un smagu slimību skarto cilvēku aprūpe notiks Salaspils pilsētas centrā esošā pansionātā, nodrošinot cieņpilnu attieksmi un iespēju būt savu radinieku un draugu tuvumā.
- Nodrošināsim sociāli atbildīgu atbalstu mazaizsargātajiem novadniekiem, daudzbērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti un senioriem.

Izglītība

- Ieguldīsim izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanā. Atbalstīsim pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības kvalitatīvu mācīšanas un mācīšanās vidi, kur ikviens skolēns var gūt labāko mācīšanās pieredzi.
- Atbilstoši nepieciešamībai palielināsim vietu skaitu novada pirmsskolās un pamatskolās.
- Atbalstīsim pedagogu materiālās stimulēšanas fondu. Īstenosim atbalsta programmu jaunu, konkurētspējīgu pedagogu piesaistei.
- Mācību procesā iesaistīsim sadarbības partnerus no tautsaimniecības un zinātnes nozarēm, nodrošinot mūsdienīgu un padziļinātu mācību priekšmetu apguvi vidusskolas posmā.

Pilsētvide un mājokļu renovācija

- Aktīvā sadarbībā ar īpašumu saimniekiem radikāli uzlabosim pilsētvides un mājokļu kvalitāti - nodrošināsim, ka četru gadu laikā novadā tiek renovētas vismaz 50 daudzdzīvokļu ēkas.
- Katras renovētās daudzdzīvokļu ēkas īpašniekiem līdzšinējo atbalstu palielināsim līdz 30 000,- EUR.
- Atbalstīsim daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošanu – līdzšinējo atbalstu palielināsim līdz 400,- EUR uz vienu deklarēto daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāju.
- Sniegsim finansiālu atbalstu privātmāju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai.
- Privātmājām, kurām atbilstoši ierīkotas un reģistrētas decentralizētās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, samazināsim nekustamā īpašuma nodokli par 90%.
- Novada labiekārtošanu turpināsim ar pilsētas centrālā laukuma izbūvi Līvzemes ielā un dīķu areāla starp dzelzceļu un Nometņu ielu ierīkošanu.
- Ielu programma turpināsies, sasniedzot katru pilsētas, ciema un novada nostūri. Rekonstruēsim Rīgas ielu, izbūvēsim Rīgas/Zvaigžņu ielas rotācijas apli, Nometņu ielas jauno posmu no Lauku ielas līdz Baznīcas ielai. Apogu, Akāciju, Kastaņu, Sila, Stirnu, J.Mazzālīša ielas, Meldru ielas “kabatas”, kā arī ceļu no Dārziņu pārbrauktuves uz Mežezeriem uzlabosim ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju.
- Izveidosim gājēju/veloceliņu savienojumu ar Dārziņiem un Saulkalni, veidojot Salaspili par vienojošo veloinfrastruktūras posmu starp Rīgu un Ogres novadu.

Uzņēmējdarbība

- Attīstīsim uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru – turpināsim pievadceļu izbūvi industriālām un komerciālām zonām.
- Turpināsim sadarboties ar uzņēmējiem kopīgos infrastruktūras attīstības projektos.
- Maksimāli izmantosim dzelzceļa ’’Rail Baltica’’ sniegtās iespējas uzņēmējdarbības veicināšanai un novadnieku labklājības celšanai.

Kultūra

- Pabeigsim kultūras nama rekonstrukciju Enerģētiķu ciematā (Ķesterciemā).
- Atbalstīsim amatiermākslu – Latviešu dziesmu un deju svētku pamatu.
- Atbalstīsim kultūras jaunradi, nodrošinot līdzfinansējumu kultūras projektiem.

Sports

- Turpināsim atbalstīt vietējos profesionālos un bērnu sporta klubus.
- Atbalstīsim un veidosim pamatu augsta līmeņa basketbola un futbola komandu darbībai Salaspilī.
- Padarīsim Salaspils stadionu par augsta līmeņa futbola un vieglatlētikas sacensību rīkošanas vietu.
- Atbalstīsim fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu.

Vide un ekoloģija

- Domāsim un darīsim “zaļi” – ietekmes uz vidi samazināšanai jākļūst par vispārpieņemtu noteikumu.
- Ielu un gājēju celiņu kopšanā tiks izmantoti dabai draudzīgāki risinājumi. Izmantosim videi draudzīgus tehnoloģiskos risinājumus būvniecībā.
- Atkritumu šķirošana un samazināšana kļūs par priekšnosacījumu mūsu ceļā uz “bezatkritumu” novadu.