Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Viktors Jakovļevs 1963 Stopiņu novada Dome
2. Alvis Zīriņš 1959 Garkalnes novada dome
3. Ludmila Vorobjova 1958 Inčukalna novada dome
4. Aleksandrs Vasiļjevs 1957 Latvijas Republikas Saeima
5. Jeļena Toca 1959 Garkalnes novada dome
6. Sergejs Masļakovs 1963 Stopiņu novada Dome
7. Jevgēnijs Sergejevs 1982 Inčukalna novada dome
8. Jeļena Kristapa 1957 Garkalnes ģimenes ārsta prakse
9. Larisa Šefere 1972 Stopiņu novada Dome
10. Pāvels Kondrahins 1985 SIA "Spota spēks"
11. Jūlija Romanoviča 1978 SIA TLG HOTEL LATVIA
12. Sergejs Galajevs 1989 Stopiņu novada Dome
13. Gints Greifs-Getliņš 1982 SIA “Orkla Latvija”
14. Marina Zlotņikova 1967 Vangažu vidusskola
15. Sigita Kļava 1995 SIA "FLUKS"
16. Aleksejs Ņesterenko 1967 SIA "TORROS BŪVE"
17. Igors Purmalis 1960 AGĪKS" Vangažu auto"
18. Vadims Voitehovs 1980 SIA "Kalndruvas bloks"
19. Valērijs Šakins 1962 SIA “VVALL”
20. Sergejs Gorčinskis 1986 SIA "Team PrefabTec"
21. Pēteris Čerdincevs 1974 SIA “Zulak Wood Latvia”
22. Karina Ziborova 1976 namsaimniece
Программа партии
Pašvaldību vēlēšanas, to jaunās robežas un jaunais likums, kas regulēs vietējo pašvaldību darbu, – tā ir tuvākā iespēja ielikt citādus pamatus varas un sabiedrības attiecībām, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos, atbildību un pragmatismu. Tāpēc Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” un mēs, deputātu kandidāti no Stopiņiem, Garkalnes, Vangažiem un Ropažiem, aicinām katru vēlētāju izdarīt savu izvēli atbilstoši šiem kritērijiem un saviem uzskatiem. Vēlēšanās piedalīsimies, kā draudzīga un profesionāla komanda, kuras uzdevums – risināt mūsu novada iedzīvotājiem aktuālās problēmas. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību par konkrētu projektu īstenošanu jaunajā Ropažu novadā, sekmējot vienlīdzīgu attīstību visā tā teritorijā.
Izglītība, kultūra un sports:
-Pabeigt vidusskolas celtniecību Ropažos un Upesciema skolas, Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukciju, paplašināt skolas telpas Garkalnē un Ulbrokas vidusskolas ēku kompleksu.
-Uzbūvēt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Garkalnē un Dreiliņos
-Saglabāt vidusskolas statusu Vangažu vidusskolai.
-Materiāli stimulēt novada skolēnus par augstiem rezultātiem mācībās, sportā, jaunradē, par produktīvu un aktīvu darbu vasaras periodā.
-Ierīkot jaunas, pilnveidot un uzturēt kartībā iedzīvotāju aktīvās atpūtas vietas, sporta un rotaļu laukumus, daudzfunkcionālos kultūras centrus.
-Izstrādāt projektu un izveidot Jaunatnes iniciatīvu centru Ropažu novadā.
-Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem audzēkņiem un skolēniem novada bērnudārzos un skolās.
Sociālā sfēra un veselība:
-Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus sociālās aprūpes, sociālās palīdzības un medicīnas pakalpojumus visiem vientuļajiem vecākā gadagājuma un mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem.
-Nodrošināt speciālistu pakalpojumus rehabilitācijas nodarbību organizēšanā novada senioriem un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
Novada infrastruktūras attīstīšana un labiekārtošana:
-Paaugstināt komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzīvotājiem.
-Ievērot budžeta līdzekļu taisnīgas sadales un efektīvas izmantošanas principu starp novada apdzīvotajām vietām, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus un vēlmes.
- Aktīvi strādāt, lai sagatavotu projektus un piesaistītu ES līdzekļus novada attīstībai.
-Turpināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu apdzīvotajās vietās.
-Veicināt daudzdzīvokļu namu renovācijas un siltināšanas programmu īstenošanu, iesaistot iedzīvotājus namu uzturēšanas uzdevumu risināšanas procesā.
-Veicināt regulāras transporta satiksmes starp novada galvenajām apdzīvotajām vietām un Rīgu pilnveidošanu.
-Aktīvi veicināt ielu, ietvju un apgaismojuma rekonstrukcijas darbu veikšanu visās apdzīvotajās vietās.
Izstrādāt un īstenot projektus:
1. Veloceliņš starp Vālodžu un Sauriešu ciematiem;
2. Esošās promenādes turpinājums gar Straujupīti Vangažos;
3. Mārtiņrožu ielas rekonstruēšana Sunīšu ciematā.
-Atbalstīt mazā un vidējā biznesa un individuālās uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā, veicināt jaunu darba vietu radīšanu.
-Piesaistīt jaunus speciālistus darbam novadā, nodrošinot labvēlīgus apstākļus viņu darbam un dzīvei.
-Veikt iekšpagalmu un autostāvvietu pie daudzdzīvokļu mājām labiekārtošanas darbus.
Drošība:
-Attīstīt un pilnveidot videonovērošanas sistēmu sabiedriskajās vietās.
-Sekmēt pašvaldības policijas darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novada teritorijā.
-Aktivizēt pašvaldības policijas daudzpusīgu profilaktisko darbu skolās un bērnudārzos.
Ekoloģija:
-Veikt skaidrojošo un profilaktisko darbu iedzīvotāju vidū, lai saglabātu dabu un aizsargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma.
-Kopā ar komunālajiem dienestiem, skolām un sabiedriskajām organizācijām rīkot teritoriju labiekārtošanas un sakopšanas pasākumus.
Mēs partijā „Saskaņa” esam ļoti dažādi. Arī Latvijas sabiedrība savā kopumā ir ļoti dažāda. Mēs runājam dažādās valodās, bet labi saprotam cits citu. Mēs atrodam to, kas mūs vieno, bet nepadziļinām pretrunas starp mums. SASKAŅAS ideja nav tikai mūsu partijas nosaukumā. Mūsuprāt, tas ir tāds sabiedrības modelis, kādā sava novada un savas valsts labā kopā var veiksmīgi strādāt visdažādākie cilvēki.