Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1980

Гражданство: Latvija

Место жительства: Rīga

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošana - lai meži un purvi ir brīvi no sadzīves atkritumiem.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Bērnus - droša vide (piemēram, ceļi ar ātruma ierobežojumiem un ātruma barjerām);
Uzņēmējus - efektīva infrastruktūra, jo īpaši ceļi.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Atkritumu efektīva apsaimniekošana - visā novadā.
Videonovērošanas sistēmas uzlabošana un pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšana apdzīvotās vietās.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Biznesa augstskola Turība 2010 Profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, kvalifikācija juriskonsults
Augstākā Latvijas Universitāte 2005 Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Specializēcija – Vadības informācijas sistēmas, Sistēmanalīze, Informācijas sistēmu uzturēšana
Augstākā Juridiskā koledžā 2005 Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija jurista palīgs
Augstākā Latvijas Universitāte 2003 Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, specializācija - ekonomikas informātika, sistēmu analīze
Место работы Должность
SIA "Intelligent agency" Valdes loceklis
SIA "mclaipa" Valdes loceklis
Biedrība Latvijas sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācija Valdes loceklis
Biedrība Par zaļu Pierīgu! Valdes loceklis