Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Konstantīns Voskoboiņiks 1969 SIA "Z Leader"
2. Jeļena Borovkova 1982 SIA "Emotus"
3. Jānis Dravnieks 1993 SIA "Retailer Solutions"
4. Ieva Ūdre 1982 Pašnodarbinātā
5. Edmonds Aminjars 1989 SIA “MED STELLA”
6. Arnis Puksts 1980 SIA "Intelligent agency"
7. Krists Bergans-Berģis 1993 Latvijas Republikas Saeima
Программа партии
Politiskās partijas “KPV LV ” deputātu kandidātu programma Ropažu novada pašvaldību vēlēšanām.

Cilvēks ir visa pamatā. Bez cilvēka nav novada un nav arī valsts. Mēs veidosim mūs novadu cilvēkiem. Atbildīgu, ilgtspējīgu, uz izaugsmi vērstu, draudzīgu novadu. Ropažu novadu, ar kuru mēs visi varam lepoties. Novadu, kurā cilvēki vēlēsies atgriezties vai pārcelties. Lai to panāktu, mums būs jārada patīkama, pieejama un draudzīga vide. Tā jāveido ciešā sadarbībā ar novada cilvēkiem. Un mums ir skaidrs veicamo darbu saraksts, lai šo vidi izveidotu:

• Ielu, ceļu, gājēju ceļu un pāreju novērtēšana, rekonstrukcija, labiekārtošana un uzturēšana, “melno punktu” noteikšana novada teritorijā, kravas autotransporta kustības uzlabošana ražošanas un noliktavas teritoriju apkārtnē;
• Sistemātiska un plānveidīga publisko laukumu, parku, zaļo zonu ierīkošana, labiekārtošana un uzturēšana;
• Apgaismojuma ierīkošana, kur tas nepieciešams, it īpaši pie gājēju pārejām;
• Transporta pieejamība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un sabiedriskā transporta tīkla racionāla izveidošana un kustības saskaņošana ar Rīgas sabiedrisko transportu/privātajiem pārvadātājiem kā arī transporta tīkla paplašināšana;
• Atkritumu šķirošanas pieejamības nodrošināšana un ekoloģiskās – zaļās saimniekošanas popularizēšana, esošās atkritumu savākšanas sistēmas saglabāšana, attīstīšana un pilnveidošana;
• Esošo dzīvnieku patversmes atbalsts;
• Novadu pastaigu taku izveidošana un labiekārtošana;
• Radīsim jauniešiem motivējošu vidi, kurā palikt un pavadīt savu brīvo laiku, paliekot savā novadā.

Taču patīkama vide ir tikai pamats. Pamats, uz kura nepieciešams būvēt cilvēku iespējas realizēt savas dzīves izvēles un baudīt to augļus. Dzīvot, izglītoties, strādāt un saimniekot savā novadā. Ropažu novadā. Mēs to izdarīsim.

Izglītība:
• Konkurētspējīgas, kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšana;
• Kvalitatīvas mūžizglītības nodrošināšana un sekmēšana;
• Veselīga dzīvesveida veicināšana;
• Pirmskolas izglītības pieejamības uzlabošana;
• Brīvpusdienu programmu attīstīšana visā Ropažu novadā;
• Atbalsts sporta klubu darbībām, sportisku aktivitāšu organizēšana.

Saimnieciskā darbība un komercdarbība:
• Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana;
• Sadarbībā ar uzņēmējiem jauniešu pieredzes apmaiņa;
• Atbalsts sociālajiem uzņēmumiem, kas veic darbību pagasta teritorijā.

Atbalsts iedzīvotāju mājokļa risināšanā:
• Veicināsim pašvaldības dzīvokļu pieejamību jaunajiem speciālistiem;
• Veicināsim pašvaldības dzīvokļu pieejamību jaunajām ģimenēm;
• Veicināsim pašvaldības dzīvokļu pieejamību neaizsargātajai sabiedrības daļai/grūtībās nonākušajiem.

Kultūras mantojums un jaunrade:
• Pozitīvo kultūras pasākumu, kultūras iestāžu un piemiņas vietu saglabāšana;
• Pašdarbības kolektīvu atpazīstamības sekmēšana;
• Jaunrades attīstības veicināšana.

Zemes izmantošanas un apbūves kārtības un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana:
• Saprotama, caurspīdīga un iedzīvotājiem draudzīga nekustamā īpašuma nodokļu politika;
• Draudzīga, pretimnākoša nokavējuma naudas politika iedzīvotājiem.

Mēs veidosim novadu, kurā ir patīkama vide un plašas iespējas. Taču ne mazāk svarīga ir drošība. Cilvēkam ir jājūt, ka tas var paļauties uz savu novadu dažādās dzīves situācijās. Ropažu novads būs drošs, vai runa ir par veselību, sociālām grūtībām, vai fizisku drošību. Mēs to izdarīsim.
Veselības aprūpes pieejamība, sociālais atbalsts:

• Veselības aprūpe un medicīnas pakalpojumu spektra paplašināšana visā novadā;
• Ģimenes ārstu un primārās veselības aprūpes tīkla modernizācija, ņemot vērā mūsdienu novada prasības;
• Jauno speciālistu atbalsta programmas izveide;
• Ģimenēm ar bērniem atbalsta programmas izveide;
• Sociālais atbalsts – cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem, grūtībās nonākušajiem un sabiedrības neaizsargātajai daļai;
• Daudzfunkcionālo māju izveide, racionāla esošo resursu izmantošana.

Kārtība un drošība:
• Harmonizēsim novada pašvaldību saistošos noteikumus un citus likumdošanas aktus administratīvajos un drošības jautājumos;
• Pašvaldības policijas kapacitātes palielināšana, reaģēšanas uzlabošana;
• Brīvprātīgo biedrību izveide kārtības un drošības uzturēšanā, sadarbības paplašināšana ar novadā esošo ražošanas un tirdzniecības objektu drošības dienestam un apsardzes komersantiem;
• Bērnu tiesību aizsardzība sadarbībā ar valsts dienestiem.