Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Haralds Burkovskis 1970 SIA H2B
2. Laila Šēnberga 1969 BK6, SIA
3. Māris Muktupāvels 1962 Namīpašums Tērbatas ielā 88, Rīga
4. Žanete Paeglīte 1984 SIA IB Geo
5. Ritvars Ziedonis 1985 P/A Stopiņu ambulance
6. Arnis Lasmanis 1985 SIA TELXA
7. Elīna Kūle 1985 Saimnieciskās darbības veicēja
8. Dzintars Saliņš 1971 Latvijas Mobilais Telefons SIA
9. Ilmārs Miķelsons 1967 SIA ABB
10. Daiga Svarinska 1969 SIA New Yorker Latvija
11. Aija Kalvāne 1988 Carnikavas novada dome
12. Inese Andersone 1977 Valsts administrācijas skola
13. Roberts Ozols 2000 Nacionālās apvienības jaunatnes organizācija "Jaunieši Latvijai"
14. Digne Žilde 1979 Bērnu kopšanas atvaļinājumā
15. Ivars Skrastiņš 1985 SIA Sorbum Group
16. Elza Šarlote Šarakova 2000 Rīgas Valda Zālīša sākumsskola
17. Rebeka Apine 1994 VIADA Baltija
18. Jānis Balodis 2000 SIA EC Finance Group
19. Sandra Vīksna 1982 SIA Rīgas ūdens
20. Aivars Tenisons 1988 ALTEKA SISTĒMAS SIA
21. Gundars Lediņš 1968 Biznesa augstskola "Turība"
22. Edmunds Kance 1980 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Программа партии
Ropažu novads
(Ropažu novads, Stopiņu novads, Garkalnes novads, Vangažu pilsēta)
programma

Novads sākas ar katru no mums! Ar mammu, tēti, ar mūsu bērniem, vecmāmiņām un vectētiņiem. Būsim vienoti kopīgam mērķim – dzīvot drošā, latviskā un cilvēkus cienošā novadā.

Vērtības un mērķi

“Mierīga Pierīga” ir droša, ekonomiski spēcīga, veselīga, zaļa vide, kur dzīvot, mācīties, strādāt un atpūsties visām paaudzēm. Jaunais Ropažu novads būs ģimenēm un bērniem draudzīgs, vietējos uzņēmumus atbalstošs, inovatīvs paraugs Latvijā.


Izglītība, bērni, jaunatne

• Nodrošināsim bērnu bezmaksas ēdināšanu visās pašvaldības izglītības iestādēs.
• Gādāsim par vietu pieejamību pirmsskolās, rūpēsimies par rindu caurskatāmību.
• Palielināsim finansiālo atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā, īpaši atbalstot daudzbērnu ģimenes.
• Piešķirsim novada garantētu finansiālu atbalstu par bērnu pieskatīšanu, ja to veic vecāks, vecvecāks vai aukle.
• Nodrošināsim un pilnveidosim datoru pieejamību skolām attālināto mācību laikā.
• Veicināsim pašvaldības izglītības kvalitātes un pedagogu prestiža celšanu, piešķirsim skolotājiem un pirmsskolas darbiniekiem papildu finansējumu atalgojumam.
• Uzlabosim skolēnu transporta plānošanu, pielāgosim grafiku bērnu dzīves ritmam un skolu darbībai.
• Pilnveidosim motivējošu apbalvojumu sistēmu novada bērniem par augstiem sasniegumiem mācībās, mūzikā, mākslā un sportā.
• Izveidosim mūsdienīgus jaunatnes mobilos centrus lielākajos novada ciemos. Modernizēsim aktīvās atpūtas iespējas atbilstoši jaunatnes mūsdienu prasībām.
• Atbalstīsim velosipēdu un autovadītāju apliecību iegūšanu, sedzot mācību izmaksas katram sekmīgam novada skolēnam.
• Īstenosim valsts aizsardzības mācību visās novada izglītības iestādēs, ieinteresēsim jauniešus sportot, būt patriotiskiem un gataviem aizstāvēt savu valsti.
• Līdzfinansēsim jauniešu prakses vietas un darbu vasaras brīvlaikā, iesaistot novada uzņēmējus.
• Nodrošināsim visās novada pirmsskolās un sākumskolās padziļinātu valsts valodas apguvi mazākumtautību bērniem.


Seniori un sociālais atbalsts

• Nodrošināsim digitālo prasmju konsultantus, lai uzlabotu datortehnikas un interneta lietošanas prasmes senioriem.
• Atbalstīsim senioru veselības un kultūras dzīves iespējas – ekskursijas, izklaides pasākumus, vingrošanas, deju un citas sociālās aktivitātes.
• Izveidosim vienotu Ropažu novada informatīvo tālruņa numuru senioriem – sev interesējošās informācijas saņemšanai.
• Atbalstīsim pansijas pakalpojumu attīstīšanu un izveidosim sociālās aprūpes centru.
• Pilnveidosim dienas centros pieejamo pakalpojumu klāstu.


Drošības, infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstība

• Lai novads taptu par vienu no drošākajām dzīves un darba vietām Pierīgā, izveidosim centralizētu pašvaldības policijas struktūru.
• Atbalstīsim pašvaldības policiju, tās sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, lai novērstu vardarbību ģimenē un mazinātu mobingu skolās.
• Novadā atbalstīsim projektus ceļu un ielu remontiem, labākam apgaismojumam, sakoptām ietvēm, ezermalām, jaunām atpūtas vietām, tīriem mežiem un ceļmalām.
• Veicināsim gudrā novada tapšanu, atbalstot projektus energoefektīvam apgaismojumam, viedai satiksmes regulēšanai un citiem inovatīviem risinājumiem.
• Attīstīsim pieejamas un drošas (apgaismojums un videonovērošana) novada dzelzceļa stacijas un izveidosim modernus bezmaksas stāvparkus.
• Atbalstīsim elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošanu visā novada teritorijā.
• Atbalstīsim uzņēmējus sadarbībā ar novadā esošām partnerībām un komersantu biedrībām.
• Vienādosim atvieglojumu modeli nekustamā īpašuma nodoklim novadā.


Kultūra, sports, veselīgs dzīvesveids

• Izstrādāsim vienotu novada kultūras centru attīstības stratēģiju. Pilnveidosim esošo kultūras centru piedāvājumu.
• Turpināsim atbalstīt visus nacionālos kultūras kolektīvus. Sekmēsim latviešu tautas tradīciju kopšanu un kultūras pasākumu daudzveidību.
• Veidosim vienotu informācijas platformu par kultūras un sporta aktivitātēm.
• Izveidosim āra sporta aktivitāšu vietas un laukumus, atbalstīsim veselīgu dzīvesveidu veicinošas aktivitātes.
• Sniegsim atbalstu sportistiem un sporta organizācijām.

NA komandu raksturo gan jaunība, gan viedums un briedums. Mūs vieno vēlme vairot jaunā Ropažu novada panākumus un spēku, saglabāt kultūrvēsturisko identitāti, radīt kvalitatīvu, sakārtotu vidi, lai visi novada iedzīvotāji varētu iesaistīties kultūras un sociālajā dzīvē. Līdzšinējo novadu labāko pieredzi ieviesīsim apvienotajā Ropažu novadā.