Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Leila Rasima 1987 Rēzeknes novada pašvaldība
2. Jānis Zeltiņš 1986 SIA "Ausmeņa"
3. Santa Tauriņa 1994 Brīvprātīgais darbs
4. Aleksandrs Novikovs 1995 SIA “Ausmeņa” (kafejnīca "Ausmeņa Kebabs")
5. Jeļena Danilova 1984 SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA"
6. Kaspars Ločmelis 1996 SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA"
7. Dace Deksne 1988 Biedrība "European Association "World-Our Home""
8. Dmitrijs Petrovs 1987 Strādā piemājas saimniecībā
9. Katrīna Adelīna Zeize 2000 Latvijas Kultūras akadēmijas studente
10. Mārtiņš Pundurs 1995 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola
11. Jūlija Šilova 1996 Latvijas Mākslas akadēmijas studente
12. Raitis Dargevičs 1999 Vidzemes Augstskolas students
13. Anna Elīza Drele 2000 Latgales vēstniecība “Gors”, kafejnīca “Zīds”
14. Oskars Zeltiņš 1991 SIA K.R.H.
15. Viktorija Jonikāne 2000 Vidzemes Augstskolas studente
16. Ēriks Vēdzele 1995 AS “Sadales tīkls”
Программа партии
Mūsu vīzija: Rēzekne – patiesi zaļa, mūsdienīga pilsēta ar nākotni. Pilsēta, kur jauni cilvēki var realizēt savu potenciālu, kur ikvienam ir darbs, ģimenes ir pārtikušas un seniori jūtas piederīgi, kur ikviens var pārvietoties ērti un droši. Pilsēta, kas iegulda cilvēkos, jo apzinās, ka šie ieguldījumi nav tēriņi, bet investīcijas, kas vēlāk atmaksājas daudzkārtīgi.

1. RĒZEKNES JAUNIEŠI – MŪSDIENĪGI UN PAŠPĀRLIECINĀTI

• Veidosim Rēzekni par studentu pilsētu, sadarbojoties ar RTA, citām augstskolu filiālēm un uzņēmējiem.
• Piešķirsim līdz 10 000 EUR gadā reemigrantu biznesa projektiem.
• Izveidosim Mākslas un inovāciju kvartālu Latgales ielā, sekmējot NVO un Rēzeknes jauniešu radošo potenciālu.
• Nopietni pievērsīsimies jauniešu mentālajai veselībai, sevišķi krīzes laikā.

2. RĒZEKNES UZŅĒMĒJI – INOVATĪVI UN ATBALSTĪTI

• Izveidosim “Jaunuzņēmumu programmu” perspektīviem uzņēmumiem, atbalstot ne tikai finansiāli, bet arī praktiski.
• Sekmēsim IT un inovāciju uzņēmumu izveidi un darbību, izvirzot tos par vienu no prioritārajām nozarēm.
• Veicināsim sociālo, ekoloģisko un vietējo mājražotāju uzņēmumus –
• piem., atbalstot tiešās pirkšanas un zero waste veikalu radīšanu.
• Uzlabosim pilsētas piedāvājumu lielo investoru un ražotņu piesaistei.

3. RĒZEKNES ĀRTELPA – AR CIEŅU PRET CILVĒKU UN DABU

• Izveidosim veloceļus, kas savienos visas pilsētas apkaimes un būs droši arī bērniem, turklāt noderēs braukšanai ar skrituļslidām, skeitbordiem un skrejriteņiem. Uzbūvēsim velonovietnes pie skolām un publiskām ēkām, velogarāžas pie dzīvokļu mājām.
• Radīsim drošu un ērtu infrastruktūru ikvienam neatkarīgi no vecuma un fiziskajām spējām – pārvietojoties kājām, ar bērnu ratiņiem vai ratiņkrēslā.
• Rūpēsimies, lai iedzīvotājiem ir brīvā laika pavadīšanas vietas ne vien pilsētas centrā, bet arī apkaimēs - bērnu laukumi, parki, suņu pastaigu laukumi u.c.
• Nodrošināsim visiem pieejamu, ērtu atkritumu šķirošanu, arī apģērbam un organiskajiem atkritumiem, ar kompostēšanu samazinot atkritumu apjomu par 35%.
• Prioritāri remontēsim vissliktākajā stāvoklī esošās ielas, kuru atjaunošana iedzīvotājiem ir visnepieciešamākā. Izstrādāsim ilgtermiņa plānu visu ceļu sakārtošanai.

4. IZGLĪTĪBA – NE TIKAI SKOLAS SOLĀ

• Nodrošināsim IT un programmēšanas kursus bērniem un jauniešiem, lai ieinteresētu šajā perspektīvajā jomā.
• Piešķirsim piemaksas pirmsskolu un skolu pedagogiem, auklītēm un asistentiem, dosim iespēju apmeklēt izaugsmes kursus un saņemt profesionālu psiholoģisko atbalstu.
• Turpināsim attīstīt sportu, nodrošināsim bezmaksas pieejamību iesācējiem un cilvēkiem dažādos vecumos.

5. MĀJOKĻI – PIEEJAMI UN KVALITATĪVI

• Būvēsim jaunus īres namus, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu mājokli gan sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, gan jaunajiem speciālistiem.
• Veicināsim iekšpagalmu sakārtošanu, sabalansējot vietu mašīnām, gājējiem un zaļajai atpūtas zonai, iežogojot bērnu laukumus un nodrošinot piekļūšanu operatīvajam transportam.
• Sekmēsim visaptverošu dzīvojamā fonda energoefektivitāti un renovēšanu.

6. SOCIĀLĀ POLITIKA – CILVĒCĪGA UN IEKĻAUJOŠA

• Atbalstīsim jaunās ģimenes ar bērniem un kļūsim par ģimenēm draudzīgu pašvaldību.
• Radīsim iedzīvotājiem drošības sajūtu, krīzes situācijā nodrošinot finansiālo, mentālo un praktisko palīdzību neatkarīgi no piederības kādai sociālai grupai.
• Stiprināsim sociālo dienestu un sadarbosimies ar NVO, deleģējot dažādas sociālās jomas funkcijas.
• Nodrošināsim senioriem iespēju aktīvi iesaistīties dažādās brīvā laika un izglītības aktivitātēs un justies noderīgiem.
• Palīdzēsim mūsu dzīvnieku patversmei un ielas dzīvniekiem – arī viņi ir pelnījuši cilvēcīgu attieksmi un iespēju dzīvot!

7. PĀRVALDĪBA – CAURSKATĀMA UN IESAISTOŠA

• Veicināsim iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā – ieviesīsim līdzdalīgo budžetēšanu, kā arī izveidosim skolēnu un studentu, senioru, cilvēku ar īpašām vajadzībām, u.c. konsultatīvās padomes.
• Ieguldīsim pašvaldības darbinieku izaugsmē, lai sadarbība ar iedzīvotājiem būtu veiksmīgāka.
• Radīsim “Vienas pieturas aģentūru” un mobilo aplikāciju efektīvai iedzīvotāju un pašvaldības saziņai.
• Atbalstīsim NVO ar telpām un finansēm.
• Uzsāksim aktīvu sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldību, piem., tūrismā – izveidojot trošu ceļus Ančupānos.

Savā darbā koncentrēsimies ne vien uz tagadējām vajadzībām, bet domāsim arī par nākotnes rēzeknieti, ņemot vērā tendences valstī un pasaulē. Izvirzīsim ilgtspēju kā galveno prioritāti ikvienā jomā, jo mūsdienu nemitīgo pārmaiņu laikā ir svarīgi domāt ilgtermiņā un gudri izmantot pieejamās finanses un resursus.