Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aivars Osītis 1974 Babītes novada pašvaldība
2. Baiba Bļodniece 1981 Aizsardzības ministrija
3. Guntis Ruskis 1974 SIA Drošas velobraukšanas skola
4. Nadīna Millere 1977 Mārupes novada dome
5. Egīls Zeps 1990 ZIP-PRO, SIA
6. Ilze Bērziņa 1968 CWT Latvia, SIA
7. Ilmārs Jasinskis 1978 SK Production, SIA
8. Inga Mīdere 1979 Biedrības MāruGuns pamatskola Brīvā Māras skola
9. Jānis Kazaks 1974 Varkaļu Osta, SIA
10. Gunda Benefelde 1978 Mājsaimniece
11. Raimonds Olekšs 1982 Irbēni SIA
12. Dita Torstere 1969 bezdarbniece
13. Raivis Struncens 1977 EUCOW FONDS
14. Ināra Siliņa 1963 Sinara, SIA
15. Juris Ivanovs 1963 EK sistēmas, SIA
16. Liene Žvīgure 1981 EnergoClima risinājumi, SIA
17. Jēkabs Tutiņš 1999 Biedrība “Marupe Identity”
18. Inguna Osmane 1962 Babītes vidusskola
19. Uģis Kronbergs 1977 UKO, SIA
20. Elīna Lauva 1982 LE Group, SIA
21. Didzis Lauva 1984 Rīgas Stradiņa universitāte
22. Lauris Siliņš 1980 Lidosta Rīga
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!
Mārupes novadā mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kas Administratīvi teritoriālās reformas iespējas izmantos, lai veidotu spēcīgu novadu. Savus spēkus ieguldīsim attīstības izrāvienā, kas palīdzēs piesaistīt jaunas investīcijas un radīt darbavietas, kā arī pavērt konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā un konsultējoties ar viņiem par mūsu pašvaldībai svarīgiem jautājumiem.

Cilvēkiem draudzīga vide
Rīgas tuvums nav vienīgā Mārupes novada vērtība, taču tas jāspēj gudri izmantot.
Izveidosim cilvēkiem draudzīgu, drošu vidi, kurā parki, skvēri un bērnu rotaļu laukumi būs gājiena, nevis brauciena attālumā. Izbūvēsim jaunas ielas un remontēsim vecās, kā arī veidosim plašu gājēju un veloceļu tīklu.
Nodrošināsim novada iedzīvotājiem tīru un sakoptu vidi, parkus un pieeju ūdenstilpnēm. Izveidosim iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sabiedriskā transporta tīklu. Gādāsim par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā novada skolēniem, senioriem, personām ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm un citām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.

Moderna novada pārvalde
Ieviesīsim Mārupes domes un pašvaldības iestāžu digitālo platformu, kas ļaus ievērojami uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ar digitāliem rīkiem nodrošināsim iedzīvotāju operatīvu saziņu ar pašvaldību. Digitalizēsim pašvaldības pakalpojumus, to skaitā izglītības iestāžu rindu pārvaldību, sekmēsim datu atvērtību. Iedzīvotājiem nozīmīgus lēmumus pieņemsim, balstoties uz datu analīzi un iesaistot iedzīvotājus. Ieviesīsim pašvaldības līdzdalības budžetu.

Pieejama izglītība
Uzbūvēsim jaunu skolu, kas ļaus vairāk nekā tūkstotim novada bērnu mācīties mūsu pašvaldībā. Tā kā mūsu novadā rinda uz bērnudārzu ir garākā Latvijā, īstermiņā finansēsim aukles bērniem no viena gada vecuma, finansējumu nosakot tikpat lielā apmērā kā līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ilgtermiņā būvēsim jaunus bērnudārzus.
Bērniem un jauniešiem nodrošināsim daudzveidīgu interešu izglītību, pieaugušajiem sniegsim profesionālās pārkvalifikācijas iespējas.

Iekļaujoša sabiedrība
Veicināsim patiesi iekļaujošu sabiedrību mūsu novadā. Rūpēsimies par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nestrādājošiem pensionāriem nodrošināsim vienreizēju ikgadēju atbalstu zāļu iegādei 100 eiro apmērā. Nodrošināsim vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī uzsāksim darbu, lai izveidotu dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām.

Jauniešu iesaiste
Sekmēsim novada jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Izveidosim īpašu programmu, kas jauniešiem pavērs prakses iespējas novada uzņēmumos, kur viņi varēs gūt pirmo darba pieredzi. Iesaistīsim jauniešus novada ikdienas dzīves un kultūras pasākumu organizēšanā, kā arī garantēsim studējošo kredītus jauniešiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Uzņēmējdarbības veicināšana
Mārupē ir izvietoti svarīgi loģistikas un ražošanas uzņēmumi, šeit atrodas lidosta “Rīga”, kas tiks savienota ar “RailBaltic”, tādējādi kļūstot par svarīgu multimodālu transporta mezglu. Lai sekmētu industriālo teritoriju attīstību, veidosim īpašu starptautisko investīciju piesaistes programmu. Radīsim priviliģētus apstākļus uzņēmumu izaugsmei novadā, kas nodrošinās jaunas, labi apmaksātas darba vietas. Stiprināsim dialogu un sadarbību ar novadā esošajiem uzņēmumiem. Veidosim sadarbības modeļus ar jauno tehnoloģiju uzņēmumiem: ierīkosim pilota teritorijas, kurās pārbaudīt tehnoloģiju potenciālu, organizēsim akcelerācijas programmas un stimulēsim jaunuzņēmumu piesaisti novadam.

Droša vide
Sakārtosim ietves, krustojumus un gājēju pārejas, sākot ar izglītības iestāžu apkārtni, lai bērni patstāvīgi un droši varētu mērot ceļu uz skolu un pulciņiem. Stiprināsim pašvaldības policijas kapacitāti, ieviesīsim viedos risinājumus satiksmes jomā, nomainīsim vecos ielu apgaismojumus. Videonovērošanas sistēmas izvietosim gan uz maģistrālajām ielām, gan daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos, gan mazākās šķērsielās.

Jaunais Mārupes novads apvienos trīs pagastus: Mārupes, Babītes un Salas pagastu. Pavisam kopā novadā būs 34 ciemi. Saglabāsim un attīstīsim katram ciemam raksturīgo kultūrvēsturisko identitāti, veicinot aktīvu vietējo kopienu iesaisti un sadarbību ar pašvaldību.