Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1966

Гражданство: Latvija

Место жительства: Madonas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Autoceļa P37 posma Madona-Gulbenes novada robeža, rekonstrukcija.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem un seniori.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Bijušā Cesvaines internātpapamatskolas pārbūve par Sociālās aprūpes centru (pansionātu). Atbalsts ārpus novada centra esošajām izglītības iestādēm.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 1991 Agronomija
Augstākā Daugavpils universitāte 2007 Valsts pārvalde
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 2015 Biškopis
Место работы Должность
Cesvaines novada dome Novada domes priekšsēdētājs
Mežgaļi, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads individuālā darba veicējs
Vidzemes plānošanas reģions Attīstības padomes loceklis
Latvijas Piļu un Muižu asociācija Revīzijas komisijas loceklis
Cesvaines un Lagardelle sur Leze sadraudzības biedrība Dalībnieks