Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1978

Гражданство: Latvija

Место жительства: Limbažu novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Komunālu pakalpojumu tarifu līdzsvarošana un samazināšana novada iedzīvotājiem.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Novada nevalstiskās organizācijas, piešķirot finansējumu sabiedriska labuma projektu realizācijai un iesaistītu vietējās kopienas lēmumu pieņemšanas procesos.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Pilsētvides, infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana, ceļa tīkla sakārtošana un velo ceļu izveide.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas sporta akadēmija 2001 Sporta pedagogs ar visu izglītības pakāpju sporta skolotāja, izglītības un vadītāja un burāšanas trenera kvalifikāciju
Augstākā Latvijas sporta akadēmija 2002 Izglītības zinātņu maģistra grāds sporta zinātnē
Место работы Должность
Salacgrīvas novada dome Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola Burāšanas treneris
Salacgrīvas ostas pārvalde Valdes loceklis
Biedrība "Kuivižu Jahtklubs" Valdes loceklis