Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1981

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ķekavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Baldonē.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Sociālā riska grupas, izstrādājot sociālā atbalsta un pakalpojumu programmas, sociāli mazaizsargātām ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Baldonē.
Novada mobilās brigādes izveidošana senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu visā novada teritorijā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 2011 Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Место работы Должность
Baldones novada Sociālais dienests Sociālais darbinieks